Informació de la xerrada-col·loqui sobre "El sentit dels símptomes"

Publicat el 15 de Juny de 2011

El passat dia 7 de juny, va tenir lloc en el Saló d'Actes del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB), amb gran afluència de públic, la xerrada-col·loqui: “EL SENTIT DELS SÍMPTOMES (CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE LA NEUROSI)” impartida per José García Peñalver, psicòleg-psicoanalista.

Per a l'exposició de la mateixa, José García es va acompanyar de diapositives a fi de facilitar la comprensió d'alguns conceptes, sobretot per als assistents que no estiguessin suficientment familiaritzats amb aquesta matèria.

La intervenció es va desenvolupar estructurant-la en quatre apartats principals:

1r) Situar el sentit del símptoma en el marc d'un aparell psíquic compost per diferents instàncies, arran del descobriment de l'inconscient. I des d'aquí poder abordar la paradoxa del sofriment: el subjecte únicament percep el dolor i el malestar que li provoquen els mateixos, però no la funció de “gaudi” que aquests compleixen en la vida anímica no conscient.

2n) Nocions bàsiques sobre la neurosi, com una de les tres estructures clíniques dins de les classificacions diagnòstiques en el camp de la Psicoanàlisi.

3r) Definició, mecanismes i diagnòstic diferencial entre les tres posicions neuròtiques: histèria, neurosi obsessiva i fòbies.

4t) Cas clínic, d'una pacient histèrica.

A través de la presentació del cas, es varen poder il·lustrar d'una manera pràctica, i per tant més comprensible, la majoria dels conceptes fonamentals sobre els quals s'havia emfatitzat. També va facilitar que poguessin articular-se entre si altres nocions i termes de forma més evident, permetent, a més, que el torn de preguntes i intervencions fos molt més dinàmic, ja que els assistents varen basar gairebé totes les seves intervencions entorn de l'interès que va suscitar el mateix.