Informació referent a la Certificació sobre Aptitud Psíquica per a l'exercici professional de la conducció d'autotaxis

Publicat el 28 de Novembre de 2013

Us informem que s'ha rebut una petició realitzada al COPIB per part del responsable de la Secció de Transports del Departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, amb relació a un pronunciament col·legial sobre la manera en què els interessats en la conducció de taxis puguin obtenir un "Certificat sobre aptitud psíquica per al normal exercici professional en la conducció d'autotaxis". Analitzada la petició, se li ha comunicat que els psicòlegs que treballen en els Centres de Reconeixement de Conductors (CRC) estan habilitats per realitzar aquest tipus de certificacions, tant per l’experiència i formació com per la competència professional i especialització en aquesta matèria.