Informació sobre l'acreditació EFPA de Psicòleg Especialista en Psicoteràpia

Publicat el 14 de Juny de 2011

En relació amb el Certificat d'Acreditació EFPA/COP de Psicòleg Especialista en Psicoteràpia, es comunica que s'ha tancat definitivament el termini per a la presentació de sol·licituds via simplificada (via de veterà expert amb Certificació d'Experiència Professional per l'Organització Col·legial).

Per la qual cosa a partir d'aquest moment no serà possible presentar sol·licituds per la via d'expert normalitzada o de formació. El motiu és que en el proper mes de juliol, se celebrarà l'Assemblea General de l’EFPA, on s'establiran els nous requisits que han de reunir els sol·licitants i que oportunament s'enviaran a tots/es els/les col·legiats/des perquè en prengueu coneixement.

No obstant això, possiblement, a partir del mes de setembre de 2011, es podran seguir presentant les sol·licituds, per la via d'expert normalitzada o de formació. Previsiblement, les sol·licituds que es presentin, tant per la via de veterà expert, com la via de formació, estaran sol·licitant al mateix temps el Certificat Europeu (EuroPsy), és a dir que per obtenir el Certificat de Psicòleg Especialista en Psicoteràpia, els/les sol·licitants hauran de complir amb les condicions establertes per a obtenir el EuroPsy.