L'Observatori d'Igualtat creat pel Govern de les Illes Balears comptarà amb una representant del COPIB

Publicat el 16 de Juny de 2022

Ana María Madrid, vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere i sotssecretària de la Junta de Govern del COPIB, representarà al Col·legi en l'Observatori per a la Igualtat de Balears. El nou òrgan col·legiat del Govern de les Illes Balears es va constituir el dimecres 8 de juny, en una reunió encapçalada per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Pilar Costa, que també va comptar amb l'assistència de la directora de l'Institut de la Dona, Maria Durán, i representants de les institucions, col·legis oficials (COPIB, ICAIB, COIBA i Treball Social) i agents socials que formen part del nou ens: UIB, CAEB, PIMEM, UGT, CCOO i el Consell de LGTBI de les Illes Balears.

L'Executiu autonòmic ha constituït l'Observatori per a la Igualtat amb l'objectiu d'analitzar i difondre informació sobre l'evolució dels indicadors d'igualtat de dones i homes de balears, desglossats per illes, per a fer propostes de noves polítiques que permetin erradicar les desigualtats entre dones i homes i contribueixin a millorar la situació de les dones en tots els àmbits.

El treball de l'Observatori prioritzarà les àrees de la violència masclista, la situació laboral, la imatge pública de les dones i l'àmbit educatiu i de salut, com també el foment de la figura de l'agent d'igualtat d'oportunitats de dones i homes en els àmbits públics i privats.

Sobre aquest tema, en aquesta primera sessió es va aprovar ja la constitució d'un grup de treball que estudiï la bretxa salarial entre dones i homes a les Illes Balears per a proposar mesures a partir de les dades objectives que s'obtinguin. Així mateix, es va presentar el web www.observatori-igualtat.es, que començarà a funcionar en breu i recollirà totes les dades estadístiques que generin tant l’Institut Balear de la Dona com el propi Observatori d'Igualtat.