45 menors en risc d'exclusió social s'han beneficiat de les beques esportives que PALMAesports impulsa amb suport d'entitats com el COPIB

Publicat el 20 de Juliol de 2022

Un total de 45 menors en risc d'exclusió social s'han beneficiat aquest any del programa de beques esportives que PALMAesports impulsa amb la col·laboració d'entitats com el COPIB, perquè nins/es especialment vulnerables poden participar d'una manera inclusiva en la modalitat esportiva que triïn, en les diferents escoles esportives que l'entitat sense ànim de lucre té distribuïdes en diferents barriades de Palma.

Des de l'any 2020, el COPIB dona suport a la iniciativa de PALMAesports i dels seus professionals, per a plantejar instruments i materials relacionats amb la integració a través de la pràctica esportiva, fomentant sempre valors com la solidaritat, l'esforç i el respecte. Així mateix, destaca l'aposta de la directiva de l'entitat per donar continuïtat al projecte EsportivaMent. La iniciativa incorpora la psicologia de l'esport a l'estructura del club a través d'un departament estable de psicologia de l'esport, com un instrument per a millorar i optimitzar el rendiment i el benestar emocional dels nostres participants, així com fomentar els efectes positius que s'originen amb la pràctica esportiva i l'aprenentatge.

Actualment aquest departament compta amb la col·laboració de la UIB per a dissenyar una planificació de treball psicològic integrat dins de l'activitat esportiva que promou l’organització, involucrant mitjançant formacions i tallers al triangle esportiu que conformen famílies, cos tècnic i jugadors.

Cal recordar que PALMAesports és una entitat esportiva registrada en la Direcció General d’Esports de la CAIB, i entitat ciutadana d'utilitat públic municipal de l’ajuntament de Palma. Està adherida al programa de Suport a l'Esport Base (ADB) dependent del Consell Superior d'Esports i associada a la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB). A través dels seus diferents programes, l'organització cerca promoure l'ús i gaudi de les instal·lacions esportives, fomentant activitats extraescolars ludicoesportives dirigides per personal titulat, per al benefici dels/de les nins/es en edat escolar, sense que la condició socioeconòmica-familiar d'aquests sigui motiu d'exclusió.