Acord del COPIB de no augmentar les quotes col·legials per l'any 2022

Publicat el 11 de Gener de 2022

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) ha pres la decisió, en Junta de Govern del passat 20 de desembre de 2021 de mantenir, per tercer any consecutiu, la mateixa quota col·legial del 2019 per a l'exercici 2022; una mesura que el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicologia de España també contempla en els seus pressuposts pel present any.