Activitats formatives del COPIB per als/les col·legiats/des de Menorca i Eivissa/Formentera

Publicat el 28 de Juny de 2011

Per a facilitar l'adequada organització de les activitats formatives en benefici dels/de les col·legiats/des, i amb la finalitat d'evitar en endavant reserves de places que no queden cobertes i limiten conseqüentment la possibilitat d'inscripció d'altres col·legiats, la Junta del COPIB, en reunió celebrada el dia 20 de juny de 2011, ha acordat que per efectuar la inscripció i reserva de plaça, els/les col·legiats/des de Menorca i Eivissa/Formentera hauran d'abonar el 50% de la matricula que els SERÀ REINTEGRADA –prèvia justificació de l'assistència– una vegada finalitzada l'activitat formativa.