Celebrada reunió Coordinadora Àrea Psicologia Educativa del COP

Publicat el 5 de Juliol de 2011

El passat 17 de juny, a Madrid, a la Coordinadora de l’Àrea de Psicologia Educativa del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos van tractar un tema de gran rellevància i importància: el futur del psicòleg/loga (educatiu/va) dins el Sistema Educatiu Espanyol.

Actualment no es contempla la figura del psicòleg/loga (ni d’altres com el/la pedagog/a) ja que ha estat substituïda per la d’orientador/a, a la qual es pot optar amb un màster o postgrau d’orientació.

Evidentment, i des de la importància de què els serveis d’orientació siguin professionals qualificats (en el nostre cas de la psicologia), s’estan realitzant les actuacions oportunes perquè les nostres peticions tinguin un efecte real a la llei.

Fins ara havíem fet èmfasi en les funcions i àmbits d’actuació dels/de les psicòlegs/logues educatius/ives. Ara és el moment de passar a l’acció perquè se’ns reconegui i se’ns inclogui al lloc que ens correspon.

 

Biel Pujol

Vocal Psicologia Educativa