Celebrat el curs "L'atenció psicològica i social en violència de gènero des d'una perspectiva intercultural"

Publicat el 20 de Abril de 2021

Un total de 24 persones, col·legiats i estudiants de les Illes Balears i d’altres ciutats com Còrdova, Santander, Sant Sebastià i Cadis, varen assistir els passat 26 i 27 de març a la formació organitzada pel COPIB sobre "L'atenció psicològica i social en violència de gènere des d'una perspectiva intercultural".

Ilham El Mahdaoui Kaddouri, psicòloga representant del COP de Melilla, va desenvolupar un programa de vuit hores, per a treballar aspectes importants relacionats amb la feminització de les migracions, basades en moltes ocasions en les cadenes globals de cura i atenent detalls com el dol migratori; la tipologia de la migració femenina; i les violències associades als processos migratoris.

Encara que l'origen d'un procés migratori pot estar motivat per nombroses causes (situacions de desigualtat al país d'origen, conformar un projecte familiar, cerca de treball per a poder mantenir a les seves famílies, reagrupació familiar, entre d’altres), Ilham El Mandaoui va posar èmfasi en el fet que la feminització de les migracions comporta inherentment una qüestió de gènere, per a passar a aprofundir en les seves conseqüències i en les barreres a les quals s'enfronten les dones migrants: accés als recursos (permís de residència, informació en drets, accés a l'educació, accés a l'ocupació, accés a l'habitatge, barreres idiomàtiques, barreres culturals i barreres institucionals).

Donada la complexitat dels casos i l'heterogeneïtat de les dones, la docent va destacar la importància en la praxi psicològica d'aprendre competències interculturals que permetin al/a la professional adaptar-se a la realitat i a les necessitats de la dona que està atenent, per a oferir la millor intervenció. En aquest sentit, va proposar ampliar les competències cognitives, tecnològiques (cercar informació sobre la cultura que atenem), metodològiques (dificultat en l'avaluació per falta d'eines estandarditzades i validades), entre d’altres.

Com a exemples, la docent va citar algunes peculiaritats de les ciutats africanes de Ceuta i Melilla, abans d'entrar a analitzar amb detall els diferents collectius culturals: comunitat musulmana (moltes consultes no neixen de la identificació de violència sinó dels efectes que detecten en els seus fills/es), comunitat cristiana (en aquest cas hi ha major percepció del dany psicològic i de perill en dones víctimes), dones africanes, dones hebrees (jueves), població asiàtica, població romaní (gitana).

Finalment, es varen fer consideracions de la competència intercultural en la pràctica clínica.