Celebrat el curs de Pràctica pericial i deontològica

Publicat el 12 de Juliol de 2011

Els dies 16 i 17 del mes de juny, es va organitzar a la seu del COPIB el curs amb el títol “PRÀCTICA PERICIAL I DEONTOLÒGICA” a càrrec de la psicòloga Carmen del Río, presidenta de la Comissió d'Ètica i Deontologia d'Andalusia Occidental, vicepresidenta de la Comissió Deontològica del Consell de Col·legis de Psicòlegs d'Espanya i professora de la Universitat de Sevilla.

Els objectius del curs es concretaven en els següents punts:

·        Que els participants actualitzin els coneixements respecte al projecte del nou Codi Deontològic de la professió de Psicologia, les novetats que aporta, la legislació d'aplicació i els procediments disciplinaris que podrien iniciar-se en cas de demandes o queixes per actuacions antiètiques.

·        Que coneguin els principis ètics bàsics per a un adequat abordatge de situacions complexes o que suposin conflictes o dilemes ètics i que no estiguin articulades de forma explícita dins del propi codi.

·        Que sàpiguen integrar els aspectes ètics i legals en la pràctica professional.

·        Que sàpiguen manejar-se en l'àmbit judicial (en l'activitat com a perits) amb les garanties necessàries per a una bona pràctica professional, tant des del punt de vista legal i científic com a ètic i deontològic.

 

L'assistència al curs va cobrir les expectatives previstes donat l'interès mostrat per la temàtica i contingut del mateix en les valoracions realitzades.

 

Una vegada més, la Vocalia ha volgut donar resposta a les diferents demandes i temes d'interès dins de l'àmbit de la psicologia jurídica, tot esperant que aquestes responguin als vostres interessos.