Comunicat del COPIB sobre recomanacions per a les consultes de psicologia davant l’anunciat desconfinament progressiu

Publicat el 4 de Maig de 2020

En relació amb la informació apareguda als mitjans de comunicació sobre la desescalada en les restriccions de mobilitat, el progressiu desconfinament de la població i la represa de l’activitat econòmica, cal tenir en compte una sèrie de mesures essencials d'organització, higiene i distància interpersonal a aplicar abans, durant i després de l'assistència al treball en la consulta presencial de psicologia.

Aquesta informació sempre estarà en revisió permanent en funció de l'evolució i de la nova informació que es disposi de la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2).


Mesures organitzatives

 • Cal proveir el centre dels productes d'higiene necessaris per a poder seguir les recomanacions individuals, adaptant-se a cada activitat concreta. Amb caràcter general, és necessari mantenir un aprovisionament adequat de sabó, solució hidroalcohòlica i mocadors d'un sol ús.
 • Cal mantenir un aprovisionament suficient del material de neteja per a poder escometre les tasques d'higienització reforçada diàriament. Entre ells, lleixiu i productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a la desinfecció.
 • És necessari comptar amb aprovisionament suficient de material de protecció, especialment màscares i pantalles de protecció.


Recomanacions generals

 • Es recomana la col·locació d'informació visual (cartells, fullets, etcètera) en llocs estratègics del centre per a proporcionar als pacients les instruccions sobre higiene de mans i higiene respiratòria.
 • S'oferirà una màscara quirúrgica a aquells pacients que acudeixin al centre quan no en duguin una pròpia.
 • S'ha de disposar de dispensadors amb solució hidroalcohòlica a l'abast dels pacients i dels treballadors.
 • S'haurà de disposar de contenidors de residus, amb tapa d'obertura amb pedal, per a l'eliminació dels residus generats.


Recomanacions per a l'organització de les consultes presencials per als professionals

 • Es recomana realitzar una cridada als pacients prèvia a la consulta, el dia anterior si és possible, per tal de fer un triatge i demanar-los si pateix o ha patit símptomes compatibles amb la COVID19 en els últims 14 dies.
 • En cas de resposta afirmativa, es facilitarà consulta online, no presencial (posposar la visita presencial després de 14 dies d'inici dels símptomes, sempre que aquests hagin desaparegut per complet).
 • Es recomanarà al pacient acudir tot sol a la consulta. En cas d'acudir-hi amb algú, l’informarem que l'acompanyant no podrà esperar en el centre.
 • Sol·licitar màxima puntualitat per a evitar possibles aglomeracions en la sala d'espera.
 • Es mantindrà la distància interpersonal sempre que sigui possible (aproximadament dos metres).
 • Evitar la salutació amb contacte físic, inclòs donar la mà.
 • Rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó, o amb una solució hidroalcohòlica.
 • Facilitar el treball de neteja, retirant objectes no necessaris.


Mesures de protecció abans d'iniciar la consulta

 • Realitzar la higiene de mans abans d'iniciar la consulta.
 • Col·locar-se la màscara i la pantalla de protecció.
 • Després de saludar al pacient, sol·licitar que es realitzi la rentada de mans amb solució hidroalcohòlica o amb aigua i sabó, i que aquesta duri almanco 40 segons, abans d'entrar en la consulta o en el moment d'entrar a la sala d'espera.
 • En cas que el pacient hagi d'esperar en la sala d'espera, assegurar-se que mantingui la distància d'uns dos metres amb altres pacients, col·locant de manera estratègica els seients disponibles.
 • Evitar objectes que puguin ser manipulats, com llibres, revistes…
 • Demanar al pacient que en cas d'utilitzar un tassó o mocador el rebutgi immediatament després del seu ús en el contenidor de residus indicat.


Mesures de protecció durant la consulta

 • Intentar mantenir una distància de seguretat amb el pacient d'uns dos metres.
 • En cas de no ser possible, intentar no tocar el pacient durant la consulta.
 • En cas de ser precís el contacte físic amb el pacient, realitzar una desinfecció amb solució hidroalcohòlica just en el moment de finalitzar la tècnica.
 • En finalitzar la consulta, realitzar una higiene de mans amb solució hidroalcohòlica o amb aigua i sabó que duri almanco 40 segons.
 • Realitzar una desinfecció del teclat de l'ordinador o altres dispositius que s’hagin utilitzat durant la consulta si s’ha entrat en contacte amb el pacient, i realitzar una nova rentada de mans.
 • Ventilar la consulta durant 5 minuts després de cada visita.


Mesures d'higiene en el centre de treball

 • S'han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i per espai de cinc minuts.
 • És recomanable reforçar la neteja dels filtres d'aire i augmentar el nivell de ventilació dels sistemes de climatització per a renovar l'aire de manera més habitual.
 • És convenient reforçar les tasques de neteja en tots els espais, amb especial incidència en superfícies, especialment aquelles que es toquen amb més freqüència com finestres o poms de portes, així com tots els aparells d'ús habitual: taules i ordinadors.
 • És important realitzar una desinfecció després de cada consulta de les zones on el pacient hagi tengut contacte directe, com ara els poms de les portes i els reposabraços del sofà, amb algun dels productes autoritzats pel Ministeri.


Qualsevol informació rellevant serà publicada al web del COPIB amb celeritat.