Comunicat del COPIB sobre les pautes que seguirà el col·legi amb els dispositius d'atenció psicològica que sigui necessari activar durant la crisi del coronavirus, sempre en coordinació amb les autoritats competents

Publicat el 17 de Març de 2020

Vivim moments d'especial dificultat en tot el territori nacional, també en la nostra Comunitat Autònoma, això desperta sovint la iniciativa individual o col·lectiva que pretén donar serveis a la comunitat sense haver avaluat convenientment necessitats, recursos i riscs. No posam en dubte la bona intenció d'aquestes iniciatives, però l'experiència ens indica que en situacions de crisis la coordinació de les diferents actuacions és bàsica per a no generar confusió i caos.

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) manté una relació de col·laboració continuada amb l'Administració a través de les diferents conselleries del Govern balear amb competències relacionades amb els nostres àmbits d'exercici professional, amb algunes de les quals mantenim convenis en matèries específiques.

La nostra organització professional i el col·lectiu de psicòlegs i psicòlogues que l'integren, ha donat mostres en multitud de situacions de ser una entitat solidària i al servei de la ciutadania a les Illes Balears però sempre sota la necessària coordinació amb els qui tenen les competències per a adoptar les decisions en pro del bé comú.

Fins i tot en moments com els que vivim, les persones que requereixin atenció psicològica han de rebre-la en les mateixes condicions que quan acudeixen a la consulta de qualsevol professional de la Psicologia, i aquest Col·legi és responsable de vetllar per aquest compliment.

Qualsevol dispositiu extraordinari que pogués posar-se en marxa per a una atenció psicològica derivada de les especials circumstàncies que vivim, es gestionaria de manera directa des del propi Col·legi i sempre en coordinació amb les autoritats competents, garantint a totes les persones:

  • Professionals competents per a realitzar una adequada intervenció
  • Privacitat d'aquestes intervencions
  • Respecte de la legislació en matèria de protecció de dades personals
  • Ajust al codi deontològic i bones pràctiques professionals

Remetem a qualsevol persona interessada a consultar en les nostres xarxes o web les recomanacions i pautes que aquest Col·legi ha elaborat per a facilitar l'adaptació de la ciutadania a les circumstàncies derivades de la situació sanitària derivada de la infecció per COVID-19.

Junta de Govern del COPIB.
17 de març de 2020.