Conclussions de la reunió de la Vocalia de psicologia de l'esport i activitat física celebrada a la seu del COPIB

Publicat el 29 de Juny de 2011

El passat dimecres 15 de juny del 2011, vàrem tenir una reunió amb un grapat de col·legiats i col·legiades a la seu del COPIB en la qual es varen  tractar i comentar les següents qüestions:

 

En primer lloc, vàrem informar de la recent creació de la Divisió estatal de Psicologia de l’Esport, així com de les passes que s’estan fent en relació a l’elecció dels membres que conformaran la Junta d’aquesta Divisió.

 

Per cert, és important (tal com vàrem informar en un anterior correu), que les persones interessades en aquesta àrea facin la seva inscripció, com a membres ordinaris, en la Divisió (vos record que per fer-ho només heu d’emplenar les dades del formulari que trobareu al web del Consell del COP: http://www.cop.es/index.php?page=PACFD).

 

En segon lloc, vàrem informar sobre com es troba el tema d’acreditacions  i, en aquest sentit, vàrem repassar una sèrie de punts –que també podeu trobar en la mateixa adreça a dalt esmentada, dins el “Reglamento de Régimen Interno División Psicología de la Actividad física y el Deporte”- que s’han establert com a mínims per a obtindre l’acreditació; juntament amb la informació d’uns altres requisits que s’han anat treballant en les diferents reunions a les que hem assistit els diferents representants de vocalies, i que també s’hauran de tenir en compte per tal d’aconseguir aquesta acreditació). En ambdós casos –es nota que es un tema important per a les futures implicacions professionals que aquest tema suposa!- es va generar un debat i consideracions interessants entre els assistents.

 

Precisament, un tema que es deriva d’aquest punts, és la necessitat de generar cursos de formació des dels col·legis per tal d’aconseguir que els col·legiats puguin acomplir amb aquests requisits que s’estableixen per obtenir i mantenir l’acreditació. Es varen plantejar diferents qüestions en relació a aquest punt (què, com, qui...) que, a mesura que es vagin aclarint i tancant algunes qüestions, faran que es pugui veure com afrontar-les.

 

En aquest sentit, es va plantejar, per part dels presents, una idea que ja des dels inicis d’aquesta vocalia s’ha intentat dur a terme, això és: la generació d’un llistat de col·legiats i col·legiades interessades en aquesta àrea, per poder comptar amb uns professionals que puguin donar sortida a les demandes que sorgeixen (casos, docència en cursos d’entrenadors, etcètera) dins d’aquesta vocalia.

 

També, es va plantejar, precisament, a partir de conèixer el nombre de col·legiats i col·legiades interessats (i en un futur pròxim acreditades), la possibilitat de fer contactes a nivell d’institucions -públiques i privades-, relacionades amb l’esport, per tal d’informar de l’existència d’aquests professionals.

 

Després d’una bona estona comentant aquests temes, vàrem haver de concloure  la reunió fins a una propera convocatòria de la qual ja vos en donarem avís en futures comunicacions. Així mateix, vos tindré informats de qualsevol informació relativa a aquesta àrea.

 

Cordials salutacions,

 

 

Juan Tomás Escudero López

Vocal de Psicologia de l’Esport COPIB