Convocatòria per a la selecció de nous professionals de la psicologia que actuen de reforç a tribunals i jutjats per a l'emissió d'informes pericials

Publicat el 13 de Abril de 2021

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE NOUS PROFESSIONALS DE LA PSICOLOGIA QUE ACTUEN DE REFORÇ A TRIBUNALS I JUTJATS PER A L'EMISSIÓ D’INFORMES PERICIALS A L'EMPARA DEL CONVENI ENTRE EL MINISTERI DE JUSTÍCIA I EL CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS DE PSICÒLEGS

A l'empara de la subvenció nominativa prevista en els Pressupostos Generals de l'Estat de l'exercici econòmic 2021, dins de la secció 13, Ministeri de Justícia, Servei 02 Secretaria d'Estat de Justícia, en el concepte pressupostari 488 del programa 112A, Tribunals de Justícia i Ministeri Fiscal, destinada a compensar la prestació de l'assistència psicològica a les víctimes i perícies psicològiques en els processos judicials, i per poder donar compliment de la mateixa, es procedirà a la selecció de professionals per a la realització d'informes pericials.

Adjuntem enllaç de la convocatòria (últim dia 20 d'abril a les 14.00):

https://www.cop.es/index.php?page=InformesPericiales2021