CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB)

Publicat el 5 de Juny de 2020

Per acord de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears en la seva reunió de dia 17 de febrer de 2019 se convoca Assemblea General Ordinària.
 

Dia: Dilluns, 6 de juliol de 2020.
Hora: 19,30 h. en 1ª convocatòria i 20,00 h. en 2ª convocatòria.
Lloc: Seu del COPIB. C/ Manuel Sanchís Guarner, 1. 07004 Palma.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i, si escau, aprovació, de l’acta de la sessió anterior.

  2. Ressenya de les activitats dutes a terme durant l’any 2019.

  3. Lectura, deliberació i aprovació, si escau, del pressupost de l'any 2020 d'ingressos i despeses, així com la liquidació i els comptes de pèrdues i guanys i balanç de resultats de l'any 2019.

  4. Precs i preguntes.

Important!

Amb motiu del COVID-19 i per qüestió de limitació de l'aforament, es obligatori confirmar l'assistència abans del día 3 de juliol de 2020 mitjançant un correu electrònic a dbaleares@cop.es

Javier Torres Ailhaud.
Degà Junta de Govern del COPIB.