El COP entra a formar part de la Sectorial de Sanitat d’ATA

Publicat el 3 de Juny de 2021

El Consell General de la Psicologia d'Espanya (COP) ha signat un conveni de col·laboració amb la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms, ATA, amb l'objectiu de reforçar els drets dels/de les professionals de la Psicologia autònoms/es, que segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social són al voltant de 43.200 en tot el territori nacional.

El president del COP, Francisco Santolaya, ha valorat positivament la signatura d'aquest acord i ha destacat que “l'aliança amb ATA ens donarà una major visibilitat com a col·lectiu i ajudarà a traslladar les reivindicacions dels/de les nostres professionals davant les administracions públiques, ja que ATA és un interlocutor natural del Govern”. En opinió de Santolaya, “aquesta col·laboració permetrà donar veu i força als/a les psicòlegs/ogues autònoms/es de cara al seu futur professional”.

En el marc d'aquest acord, totes dues organitzacions desenvoluparan activitats de manera conjunta que contribueixin a la defensa dels drets del col·lectiu sanitari. Els/les psicòlegs/ogues uneixen forces amb la resta de professionals sanitaris/àries autònoms/es ja integrats en la federació, mentre que ATA continua sumant esforços i compromisos amb aquest sector. La sectorial de sanitat d’ATA queda conformada així per més de 185.000 autònoms/es.

“És un acord molt important perquè els/les psicòlegs/ogues han estat un dels serveis essencials que han mantengut la seva activitat durant aquesta pandèmia de la COVID19, i s'han exposat cada dia al virus per a prestar assistència a qualsevulla que l’ha necessitat, amb complexes mesures de seguretat, sufragant ells mateixos els costos, encara que no tenguessin ingressos”, ha destacat Lorenzo Amor, president d’ATA.

“Els/les psicòlegs/ogues formen part de la nostra vida, i com la resta dels sanitaris/àries autònoms/es han sofert també la incertesa d'aquesta crisi. No obstant això, les seves necessitats i els seus problemes no sempre s'han tengut en compte. I per aquest motiu signem aquest acord, per a poder elevar la seva veu a totes les administracions públiques i junts cercar solucions i mesures que els facilitin la seva labor i assegurin la seva activitat. Volem ajudar-los a afrontar els seus problemes com ells i elles ajuden la població a superar les seves crisis».

La sectorial de sanitat d’ATA, de la qual ja en forma part el COP, té com a objectius: buscar camins que facilitin les millors condicions i assegurin la major dignitat en el desenvolupament professional dels sanitaris d'aquest àmbit privat en el sentit més ampli. I lluitar contra l'intrusisme laboral, potenciat per la salut digital, i que ha portat aquesta pandèmia, però que no ha de minvar la qualitat de l'atenció sanitària als pacients i posar en valor al/a la professional de la sanitat.