El COP s'adhereix al manifest "Per una formació viària de qualitat"

Publicat el 3 de Maig de 2021

El COP s'ha adherit al manifest “Per una Formació Viària de Qualitat” l'objectiu del qual és aconseguir persones segures en la seva conducció i mobilitat, prosocials en les seves conductes viàries i responsables amb la sostenibilitat i l'eficiència global. El document compta amb el suport de més de 20 organitzacions relacionades amb la seguretat i la formació viària.

“L'Educació i la Formació en matèria de Mobilitat i Seguretat Viària, han de jugar un paper determinant per a ajudar a aconseguir els objectius d'aquest decenni 2021-2030”. Amb aquesta afirmació es presenta un acord impulsat per la Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL), l’Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) i Fundación Mapfre amb el propòsit de posar en valor la importància de la formació viària de les persones que condueixen la diversitat de vehicles, així com la qualitat d'aquesta, a fi d'ajudar a aconseguir els reptes i desafiaments del nou decenni d'Acció de Seguretat Viària 2021-2030, entre ells, el de reduir a la meitat el nombre de persones que moren o resulten ferides greus per un sinistre vial.

D'acord amb l'exposat en el manifest, la formació viària i l'educació deuen:

- Ser presents al llarg del cicle vital de les persones en tots els seus àmbits i en totes les seves maneres de mobilitat, ja que les necessitats de mobilitat i els riscs viaris varien al llarg de la vida de l'ésser humà.

- Deixar enrere els models formatius basats exclusivament en el coneixement de la norma i treballar més en aquells que expliquen el perquè de les normes, els riscs viaris o la percepció i la presa de decisions segures. Diferents recerques científiques afirmen que en la sinistralitat viària intervenen més les actituds, la pròpia percepció del risc que té l'individu sobre la conducció i els valors socials com tolerància, respecte, solidaritat, que el desconeixement de les normes, i tot això al seu torn, molt lligat als aspectes psicològics de la persona.

- Recolzar-se en continguts de conscienciació i sensibilització viària com comportaments prosocials, sostenibles i eficients, actituds viàries segures, saludables i positives, dimensions determinants de la mobilitat futura en les vies públiques.

- Incloure, després de les proves de control de coneixement i previs a la formació pràctica, uns mòduls (continguts) específics de conscienciació i sensibilització viària, obligatoris i presencials, per als aspirants a l'obtenció dels diferents permisos de conduir. El caràcter presencial d'aquesta mena de mòduls està recomanat per diferents estudis i recerques, com l’Study on driver training, testing and medical fitness (2017), desenvolupat per a implementar la Directiva 2006/126/CU i s'aplica en aproximadament el 80% dels països d'Europa. És l'estratègia més eficaç per a treballar de manera sensibilitzadora i actitudinal les habilitats superiors, la percepció o la detecció de riscs en la conducció.

Tota la informació relativa a aquesta important iniciativa es troba disponible a través del següent enllaç:

https://www.seguridad-vial.es/acuerdo-formacion-vial