El COPIB acorda concedir una nova beca esportiva a PALMAesports per a donar suport al seu programa d'integració de menors en risc d'exclusió social

Publicat el 3 de Novembre de 2021

La Junta de Govern del COPIB va acordar el passat dilluns 18 d'octubre concedir una nova beca esportiva per a menors en risc d'exclusió social, en el marc del conveni de collaboració que manté amb PALMAesports per a donar suport al seu programa d’"Integració social a través de l'esport de la població infantil de la ciutat de Palma en situació de pobresa o risc d'exclusió".

El COPIB considera que l'activitat física i l'esport són una parcella important de desenvolupament de la nostra societat per a tots els sectors de la població i que l'esport d'equip té valors educatius, integradors i afavoridors de la millora de la qualitat de vida de tots els grups de la població i en aquest cas en concret de la població en edat escolar.

L'any passat, un total de 25 menors en risc d'exclusió social es varen beneficiar del programa de beques esportives que PALMAesports impulsa amb la collaboració d'entitats com el COPIB, perquè nins/nines especialment vulnerables participin en la modalitat esportiva que triïn en les diferents escoles esportives inclusives que l'entitat sense ànim de lucre té distribuïdes en diferents barriades de Palma.