El COPIB aprova la creació del Grup de Treball de Psicologia de la Diversitat Funcional i Autisme

Publicat el 7 de Març de 2023

La Junta permanent del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) va aprovar aquest mes de febrer la creació del Grup de Treball de Psicologia de la Diversitat Funcional i Autisme, davant el nombre creixent d'infants i joves diagnosticats amb algun tipus de trastorn del desenvolupament i que presenten diversitat funcional.

Conscients que les reformes en l'entorn educatiu i social són fonamentals per a l'adaptació completa i en igualtat de condicions de totes les persones que engloba el terme diversitat funcional, com a professionals de la psicologia tenim un paper important en la detecció i el diagnòstic oportuns. En aquest sentit, el principal objectiu del nou grup, coordinat per Sara Mesa León (B-02967), és formar en bones pràctiques les/els professionals de la psicologia interessats/des; professionals interessats i familiars de persones diagnosticades.

Així mateix, vol contribuir a difondre estudis científics recents que orientin a una inclusió adequada de les persones amb diversitat funcional a nivell emocional, cognitiu, social i educatiu.

El GT de Psicologia de la Diversitat Funcional i Autisme comptarà amb el suport administratiu i informàtic del Col·legi per a realitzar totes aquelles gestions necessàries per al seu bon funcionament (convocatòries de reunions, gestions diverses, pàgina web, enviament d'informació mitjançant butlletí del COPIB, etc.).

Entre les activitats i projectes que es preveuen impulsar, destaquen:

  • Formar professionals de la Psicologia en aspectes relacionats amb la detecció, avaluació i atenció a famílies amb fills/es que presenten o estan en risc de presentar diversitat funcional.
  • Informar la població sobre aspectes relacionats amb la inclusió de persones amb diversitat funcional.
  • Investigar sobre la diversitat funcional i l'autisme.
  • Sensibilitzar sobre la condició autista aportant un enfocament inclusiu.
  • Oferir suport formatiu a altres col·lectius professionals sobre bones pràctiques en diversitat funcional i autisme.
  • Formar psicòlegs/ogues en eines eficaces en diversitat funcional i autisme.

El 15 de març hi ha convocada una reunió oberta a tots/es els/les col·legiats/des interessats/des a formar part del nou grup, que poden també contactar amb la coordinadora al correu gtdiversitatfuncionalautisme@cop.es.

CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ: GRUP DE TREBALL DE PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT FUNCIONAL I AUTISME