El COPIB assisteix a l'asamblea anual d'ALAS

Publicat el 13 de Abril de 2021

El vocal de Psicologia d'Addiccions del COPIB, Chema Piñero, va assistir el passat 12 de març a l'assemblea anual d'ALAS (Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears).

El COPIB vol agrair que any rere any l'entitat tengui la deferència de convidar el Collegi a l'acte en el qual dona comptes del treball que ha desenvolupat durant l'últim exercici, així com dels nous objectius i accions que marcaran el present 2021.

Després d'assistir a l'assemblea, el COPIB vol destacar tres aspectes d'inqüestionable valor. D'una banda, la importància del treball realitzat per ALAS i el compromís del seu equip directiu i tècnic per a la nostra societat, amb la dificultat extrema afegida que ha suposat la situació sanitària soferta durant l'últim any. ALAS ha continuat atenent en tot moment a aquelles persones que ho han necessitat. D'altra banda, la illusió amb la qual l’associació sense ànim de lucre afronta nous reptes i projectes per a continuar ajudant en el futur immediat a les persones afectades pel VIH-SIDA en totes les parcelles de la seva vida.