El COPIB avala la candidatura de la UNED al Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2022

Publicat el 11 de Maig de 2022

El COPIB ha remès una carta als membres del jurat del Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2022 com a aval a la candidatura de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) al prestigiós premi que concedeix la Fundación Princesa de Asturias.

En l'exposició de motius que justifiquen l'aval del COPIB, el degà, Javier Torres, posa en valor l'important treball acadèmic que desenvolupa la UNED des de fa 50 anys, garantint l'accés a l'educació superior a qualsevol persona independentment del seu origen o lloc de residència, adaptant-se a les seves condicions laborals, personals o familiars per a facilitar al màxim la formació i l'aprenentatge.

El COPIB destaca també la trajectòria i el paper essencial de la Universitat a Distància en la divulgació i sustentació dels principis democràtics, potenciant la convivència en pau i en llibertat i els principis d'equitat. El seu compromís a favor dels valors fonamentals de la humanitat ha estat inqüestionable des del moment de la seva fundació el 18 d'agost de 1972. Des de llavors, assenyala, la UNED ha jugat i juga un paper essencial en la universalització de l'Ensenyament Superior i en la democratització dels estudis, no només en l'àmbit nacional sinó també internacional. Prova d'això són els més de 2 milions d'estudiants de 123 països que han pogut desenvolupar-se personal i professionalment amb una metodologia que s'ha anat adaptant als profunds canvis socials i tecnològics experimentats en aquestes cinc últimes dècades, sense perdre mai el seu objectiu de construir una societat en la qual el benestar humà i la cura de la naturalesa siguin la base.

Tot això, apunta, amb un permanent esperit de col·laboració i compromís amb altres institucions acadèmiques i culturals nacionals i internacionals, molt especialment en l'àmbit d'Amèrica Llatina i Europa. Així, ha tengut, en diferents moments de la seva dilatada història, l'oportunitat de presidir i impulsar organitzacions i projectes interuniversitaris. La doble essència acadèmica i social d'aquesta institució, l'ha compromès permanentment amb els grups i organitzacions implicades en l'aprofundiment dels drets socials i el compromís per la igualtat efectiva i la pau, tant de les nostres fronteres, com fora d'elles.

El COPIB recorda també com la UNED ha respost històricament a un altre dels grans reptes històrics del país com és la vertebració del territori i la lluita contra la despoblació i a favor de la creació i gestió de projectes de desenvolupament en l'àmbit rural. En aquest sentit, destaca igualment l'important paper que ha jugat en la crisi sanitària en la qual encara estam immersos, demostrant flexibilitat i capacitat d'adaptació a les demandes socials en temps rècord.

Finalment, conclou, des de la seva creació la UNED ha estat una universitat de referència, oberta al món i a la societat, involucrada en la defensa dels principis democràtics i la concòrdia, i en la cerca, sense cansament, d'excel·lència i rigor científic. Tot això dins d'una innegociable vocació de servei públic. La UNED és una universitat per a tots i per a totes, amb programes d'adaptació específics per a persones amb discapacitat i per als col·lectius més desfavorits. Tant és així, que en l'actualitat el 40% d'universitaris amb discapacitat del nostre país estudien a la UNED.

Cal assenyalar també la seva labor a favor de la integració i el desenvolupament personal i acadèmic de la població penitenciària, gràcies al seu Programa d'Estudis Universitaris en Centres Penitenciaris.