El COPIB destaca la importància de promoure mesures preventives en l'àmbit laboral que protegeixin la salut psicològica dels treballadors

Publicat el 28 de Abril de 2021

Amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, avui dimecres 28 d'abril, i de la pròxima commemoració del Dia Internacional del Treballador, l'1 de maig, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) vol incidir sobre la importància de promoure una consciència i cultura preventiva dels riscs psicosocials en les empreses per a protegir i garantir més que mai el benestar i la salut psíquica i social dels/de les treballadors/es, a més de la seva salut física.

Durant aquest últim any, hem sofert canvis substancials en la nostra manera de treballar. D'una banda, la irrupció del teletreball ha canviat la forma com ens comunicam i relacionam amb els nostres companys, sumat a un entorn canviant i de molta incertesa. D'altra banda, els treballadors i les treballadores que han continuat complint amb les seves obligacions laborals de manera presencial, mantenint el contacte amb altres persones, poden haver experimentat sentiments negatius com la por de contagiar-se i haver-se sentit en perill pel simple fet d'anar a treballar.

Aquestes situacions no formaven part de la nostra quotidianitat i per això poden suposar un factor de risc psicosocial en l'entorn laboral que en el context actual hem de tenir en compte.

Per aquest motiu, el COPIB anima als equips directius i a les persones amb responsabilitats de gestió sobre treballadors/es a considerar la prevenció de riscs psicosocials com un pilar més en l'estratègia de les empreses, ja que cuidant als treballadors estan enfortint també a l'organització. Així mateix, destaca el valor del professional de la Psicologia en els departaments de Prevenció i Recursos Humans, per a posar en marxa i desenvolupar estratègies específiques de prevenció de riscs psicosocials.