El COPIB i el Govern de les Illes Balears signen un conveni per continuar amb el suport psicològic a les persones en situació d’emergència

Publicat el 20 de Juny de 2022

El COPIB i el Govern de les Illes Balears signaren el passat dijous 16 de juny un conveni per donar continuïtat al projecte de suport psicològic que presta el Col·legi a les persones en situació d’emergència durant el període comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023.

Per fer-ho possible, el Consell de Govern ja va aprovar una subvenció per finançar les actuacions professionals que facin els/les psicòlegs/psicòlogues i sufragar el cost de mantenir en funcionament un torn de professionals de la psicologia les 24 hores del dia, per atendre les necessitats en situació de crisi, emergència o catàstrofe, per un import total de 324.775 €.

I és que la funció dels equips d’intervenció psicològica destinats a atendre les víctimes i els seus familiars en cas d’emergència o catàstrofe és bàsica per mitigar les conseqüències del succés, no només en els casos dels afectats directament, sinó també com a suport per minvar els nivells d’estrès de les persones que intervenen en l’emergència. L’objectiu és evitar que les persones involucrades pateixin conseqüències addicionals a les del mateix esdeveniment, producte d’un mal maneig en alguna etapa de la intervenció o de la resolució.

Es tracta d’un servei d’assistència psicològica que dona suport les 24 hores en l’àmbit de les quatre illes i està format per un total de 40 professionals especialitzats en psicologia de les emergències. Poden ser activats pel Departament d’Emergències 112 del Govern en les situacions següents:

 • Accident de trànsit.
 • Accidents en què hi ha menors implicats.
 • Accidents nàutics. Ofegats.
 • Situacions d’explosió, incendis i fenòmens meteorològics adversos.
 • Intents de suïcidi.
 • Suïcidis consumats.
 • Segrests-retencions.
 • Comunicació a menors de la mort dels seus progenitors.
 • Persones amb malalties mentals.
 • Atenció especial a les persones que presentin conductes autolesives o agressives.
 • Assassinats-homicidis.
 • Situacions de gran impacte social.

Les seves funcions són mitigar o modular les conseqüències de l’esdeveniment en els afectats, assessorar la Direcció General d’Emergències i Interior sobre l’impacte psicosocial de les actuacions i disminuir els nivells d’estrès de les persones que intervenen en l’emergència.

Cal destacar que l’any 2021 el COPIB va intervenir en un total de 186 ocasions (133 a Mallorca, 15 a Menorca, 33 a Eivissa i 5 a Formentera), principalment per intents autolítics i suïcidis consumats, i per comunicar defuncions i donar suport en el dol als familiars.

Per part del Govern, signà el conveni la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, mentre que per part del COPIB ho ha fet el seu degà, Javier Torres.