El COPIB i Sonrisa Médica renoven la seva col·laboració per a implementar el pla d'atenció psicològica a l'equip de professionals de l'associació

Publicat el 29 de Setembre de 2021

L'associació sense ànim de lucre Sonrisa Médica, en virtut de l'acord de col·laboració signat amb el COPIB per a la formació permanent dels seus professionals, vol donar continuïtat al pla de formació psicològica per a dotar-los de majors habilitats, estratègies i recursos que els permetin afrontar les situacions crítiques i difícils amb què es troben cada dia en les seves actuacions en els centres hospitalaris.

Des d'aquesta perspectiva, Sonrisa Médica té interès a comptar amb el COPIB amb la finalitat d'obtenir el seu assessorament tècnic per al procés de selecció del/de la professional que ho durà a terme.

El perfil del/de la professional ha d'ajustar-se als següents requisits:

  1. Ser psicòleg/oga col·legiat/da amb el títol d'especialista en Psicologia Clínica o amb l'acreditació de Psicologia General Sanitària (Llei 33/2011, disposició addicional 7a) atorgat per la Conselleria de Salut i estar al corrent de pagament de les quotes del COPIB.
  2. No estar complint una sanció de la Comissió deontològica.
  3. Es valorarà experiència com a formador/a i intervenció amb professionals del món artístic que treballen en l'àmbit hospitalari.
  4. Es valorarà experiència en l'àmbit hospitalari i en el tracte amb pacients hospitalitzats.
  5. Disponibilitat per a participar en les sessions formatives i de suport de Sonrisa Médica.

Punxa en aquest enllaç per a veure tots els requisits i funcions del lloc.

Per aquest motiu, el COPIB convida a tots/es aquells/es de vosaltres que n’estigueu interessats a enviar per email el vostre currículum (info@sonrisamedica.org) abans del 17 d'octubre de 2021. Posteriorment, des de Sonrisa Médica es procedirà a la valoració dels currículums per a seleccionar aquells professionals que compleixin amb els requisits i donarà pas a una entrevista laboral.

Esperam que aquesta nova iniciativa empresa pel COPIB sigui del vostre interès.