El COPIB participa a la reunió de la Comissió Deontològica del COP

Publicat el 9 de Novembre de 2021

La presidenta de la Comissió Deontològica del COPIB, Pilar Castro Cormenzana, va participar el passat dijous 16 d'octubre a la reunió de la Comissió Deontològica del Consell General de Psicologia d'Espanya.

Després de ratificar l'acta de l'última sessió celebrada en 2018, les persones assistents varen fer un repàs de les gestions més importants realitzades per la Comissió Deontològica Permanent durant aquest temps, varen revisar la informació relativa al projecte de recerca Razonamiento y juicio ético de profesionales de la Psicología en Iberoamérica, i varen debatre qüestions d'interès, com és ara possibles recomanacions per als/a les professionals de la Psicologia que treballen en els equips tècnics dels Jutjats de Família en situacions en les quals se'ls requereix per part dels jutges perquè lliurin tot el material de les seves avaluacions (entrevistes, anotacions, etcètera), perquè un altre professional extern faci una nova interpretació.

En relació al Codi Deontològic, en la sessió es varen analitzar els articles 25 i 42 i la seva interpretació segons les últimes variacions del Codi Civil. Així mateix, es va debatre el paràgraf afegit a l'article 21 i la conveniència de sol·licitar la seva eliminació.

En un altre ordre de temes, es va proposar establir mecanismes d'ajuda i coordinació entre les diferents comissions deontològiques a l'hora d'abordar els procediments sancionadors i, en general, en el treball a realitzar per a la millora de la professió.

Finalment, es va plantejar l'organització d'una Jornada formativa sobre els principals dilemes ètics que es plantegen, com, per exemple, el de la confidencialitat.