El COPIB participa en la reunió del Consell d'Infància i Família del Govern de les Illes Balears

Publicat el 5 de Gener de 2022

La secretària de la Junta de Govern del COPIB, Coral Mínguez Artigues, va assistir en representació del Col·legi a la sessió ordinària del Consell d'Infància i Família, celebrada el passat dimecres passat 15 de desembre, i convocada per la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears per a informar les entitats representades dels projectes més importants en els quals està treballant de cara al pròxim any.

En matèria normativa, durant la reunió es va traslladar informació sobre els quatre projectes de Llei que estan en tràmit i que s'esperen aprovar en 2022: la Llei d'oci educatiu per a la Infància i la Joventut de les Illes Balears, la Llei de l'Activitat Física i de l'Esport, la Llei de Cooperació per a la transformació global i la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.

Respecte als plans i programes específics en els quals s'està treballant, els representants del Govern varen explicar les accions que duran a terme en el marc del Pla de Prevenció ESIA-ASIA (Explotació sexual infantil-adolescent i Abús Sexual infantil-adolescent). En concret, es va informar sobre la implementació del Pla de Prevenció, amb accions de caràcter formatiu i de sensibilització dirigides als/a les professionals en general i a col·lectius més específics que, per les seves funcions professionals, tenen un contacte més estret amb el col·lectiu d'infància i adolescència. Així mateix, es preveuen activitats formatives dirigides a adolescents, pares i mares i població en general.

Finalment, les persones assistents varen poder conèixer detalls del nou Pla d'Emancipació d’Ex tutelats en el qual treballa el Govern, amb l'objectiu de poder crear una estructura de contacte per als joves ex tutelats per l'administració competent més enllà dels 18 anys.

La reunió va finalitzar amb una anàlisi de l'evolució de la Renda Social Garantida (RESOGA).