El COPIB participa en la reunió del Consell Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma

Publicat el 22 de Abril de 2021

L'Auditori de la Fundació Miró Mallorca va acollir el passat 15 d'abril la reunió del Consell Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma, que va estar presidida pel regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, i per la coordinadora general de Benestar Social, Catalina Trobat Sbert. En representació del COPIB va assistir Joan Antoni Sancho, membre de la Junta de Govern.

Antoni Noguera va obrir la sessió exposant que la crisi sanitària s'ha convertit en una crisi socioeconòmica sense precedents que ha exigit un esforç important per part de les administracions per a poder atendre les famílies i collectius més vulnerables. En el cas concret de Cort, el responsable de Benestar Social va destacar que aquest esforç es va veure reflectit en un increment del pressupost inicial de l'àrea per a 2020 (de 5.5 milions d'euros a 10 milions d'euros) que ha permès atendre 16.100 famílies i 36.675 persones en números absoluts.

Quant a l'ampliació de recursos humans, el regidor va informar que el 15 d'abril es varen iniciar els exàmens per a cobrir 46 places de treballadores socials. En aquest punt, i després de reconèixer l’esforç realitzat per totes les persones implicades en la gestió de la crisi, el representant del COPIB, Joan Antoni Sancho, es va interessar per una possible convocatòria de places de psicòleg. La resposta de l'Administració és que existeix previsió d'ampliació de perfils en un futur immediat.

Un altre dels temes que es varen tractar en la trobada va ser el projecte de desmantellament de Son Riera. En aquests moments, els representants municipals varen informar que queden 90 famílies per desallotjar i s'ha iniciat el procés de desnonament. La previsió és que, com a màxim, en 2024 s'hagi pogut completar el procés, si bé perquè el projecte avanci serà necessari disposar de 40 d'habitatges de protecció social per a reubicar a aquestes famílies.

En relació a la convocatòria de subvencions d'interès social, el responsable del COPIB va informar que davant l'increment observat d'activacions en el Grup d'Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes (GIPEC IB) relacionades amb ideació, intent o suïcidis consumats, es presentaran dos programes: el primer, de sensibilització en la prevenció de la conducta suïcida dirigida a la infància, adolescència, joves i professionals que treballen amb aquests collectius. El segon, de sensibilització en la prevenció de la conducta autolesiva infantojuvenil, dirigida igualment a la infància, adolescència, joves i professionals que tenen relació directa amb aquests collectius.

Respecte al sistema d'accés als serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament, es va informar sobre diferents aspectes. Per exemple, amb la finalitat d'unificar les entrades de les demandes socials amb valors d'equitat i igualtat d'accés per a tota la ciutat, amb l'establiment de criteris molt específics, etc.