El COPIB participa en la reunió del Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma

Publicat el 16 de Novembre de 2021

El Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma va tornar a convocar als seus membres el dimecres 10 de novembre, per a revisar, entre altres temes, l'estat dels projectes més importants que es gestionen des de l'àrea i analitzar les dades més rellevants del període 2020-2021.

La reunió, que es va desenvolupar a l'auditori de la Fundació Miró Mallorca, va estar presidida pel regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera Ortega, i per la coordinadora general de Benestar Social, Catalina Maria Trobat Sbert. En representació del COPIB hi va assistir Joan Antoni Sancho, membre de la Junta de Govern.

Antoni Noguera va obrir la sessió reflexionant sobre la situació excepcional que es continua vivint a causa de la pandèmia, per a oferir després un resum de la xifra d'expedients tramitats des de 2020 fins a la data de la sessió, relatius al Centre Municipal de Serveis socials, a l'Equip de Primera Atenció de Serveis Socials (EPASS) i a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC). Així mateix, Noguera va referir dades sobre les ajudes econòmiques que s'han concedit durant aquest temps, per a cobrir necessitats bàsiques de la ciutadania, com a alimentació, habitatge i beques per a la infància en risc d'exclusió social.

En relació als projectes que es promouen des de l'àrea, es va analitzar l'estat en el qual es troba el programa de reallotjament i integració social de la població gitana de Son Riera (Son Banya). S'ha realitzat un cens dels seus habitants i els tècnics estudien quan podria realitzar-se la demolició dels blocs residencials que, en aquests moments, està condicionada a poder disposar d'uns 35 habitatges per a reallotjar a les famílies.

Finalment, el Consell va acordar crear una comissió de recursos de la infància, amb l'objectiu de realitzar un estudi de les inversions que realitzen les diferents institucions en aquesta matèria i quins recursos li dediquen.

En finalitzar la sessió, Joan Antoni Sancho, vocal de la Junta del COPIB, es va sumar al missatge positiu de reconeixement als responsables i tècnics de l'àrea de Benestar Social de Cort per la labor realitzada durant la pandèmia.