El COPIB participa en la reunió de la Divisió de Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans del COP

Publicat el 19 de Juliol de 2021

La vocal de Psicologia del Treball i Organitzacions i membre de la Junta de Govern COPIB, Lourdes Barros, va participar en la reunió de la Divisió de Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans (PTORH) celebrada el passat 11 de juny via Zoom.

Un dels temes que va centrar l'interès de gran part de la reunió va ser la situació actual de l'acreditació de Psicòleg/oga especialista en RH Europsy, comptant amb la intervenció de José María Peiró, catedràtic emèrit de la Universitat de València i representant del COP en EAWOP.

En relació a les accions futures sobre com promoure aquesta acreditació, es varen realitzar diferents propostes per part de les persones assistents. D'altra banda, cada COP va compartir les accions que estan realitzant, generant així un espai de col·laboració i intercanvi d'experiències i enfortint sinergies entre ells.