El COPIB participa en la sessió plenària de l'Observatori de la Infància i l'Adolescència de Mallorca

Publicat el 10 de Juny de 2021

La vocal de Psicologia Educativa del COPIB, Marta Huertas, va participar el divendres 4 de juny a la segona sessió plenària de l'Observatori de la Infància i l'Adolescència de Mallorca. Durant la reunió, el conseller de Drets Socials i president de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS), Javier de Juan, va informar de l'activació del Pla de l'atenció i els drets de la Infància i l'Adolescència de Mallorca.

L'Observatori va donar el divendres la primera passa per a l'elaboració del Pla de l'atenció i els drets de la Infància i l'Adolescència de Mallorca (Padiam) amb l’engegada d'un diagnòstic que permeti tenir una visió del col·lectiu i identificar les necessitats reals per a marcar les línies d'actuació i fer propostes d'intervenció i actuació.

A més, durant la sessió, es varen constituir dos grups de treball: un, sobre infància, adolescència i mitjans de comunicació i, un altre, sobre perspectiva de gènere i participació infantil. “Partint del principi que els nins i adolescents són membres actius de la societat i subjectes de drets que han de garantir-se, és necessari promoure projectes i polítiques públiques que propiciïn la seva participació en la societat”, va assenyalar Javier de Juan.

Cal recordar que l'Observatori de la Infància i l'Adolescència de Mallorca és un òrgan col·legiat, consultiu i assessor dependent de l’IMAS els objectius del qual són contribuir al foment i respecte dels drets dels menors, dur a terme recerques i estudis per a conèixer l'estat de la població infantil i adolescent de Mallorca i proposar polítiques socials encaminades a millorar els diferents àmbits que afecten aquest col·lectiu. Amb això se cerca ampliar el coneixement sobre les necessitats de la infància de Mallorca, especialment la que es troba en una situació de risc de fracàs evolutiu, per a defensar els seus drets mitjançant el treball conjunt de tècnics especialistes, administracions públiques, organismes i entitats del sector.