El COPIB posa en marxa un programa formatiu per a la detecció i prevenció de les desigualtats i les violències masclistes

Publicat el 7 de Setembre de 2021
  • El projecte subvencionat per L’IBD està dirigit a professionals i personal voluntari que treballen en contacte estret amb víctimes de violència de gènere
  • La formació, presencial i en línia, té previst realitzar 45 sessions i arribar a totes les illes

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) posa en marxa un programa de formació en Sensibilització, Conscienciació i Erradicació de la violència contra les dones desfavorides en risc d'exclusió social. El projecte subvencionat per l’IBD està dirigit a professionals i personal voluntari que treballen en contacte estret amb víctimes de violència de gènere (entitats, associacions, ONG, casals de barri, entre d’altres), amb l'objectiu de dotar-los d'informació i de les eines necessàries per a detectar i prevenir les desigualtats i les violències masclistes.

El programa que ofereix cobertura per a totes les Illes, preveu un total de 45 sessions formatives, de dues hores de durada cadascuna, que es realitzaran a demanda dels col·lectius de persones interessades en línia (plataforma Zoom) i de manera presencial sempre que sigui possible.

El Pacte d'Estat contra la Violència de gènere estableix una sèrie de mesures per a l'erradicació de la violència sobre les dones entre les quals s'inclou en l'Eix 1 i Eix 5 un paquet d'accions relacionades amb la necessitat de reforçar la sensibilització i prevenció contra la violència de gènere, i l'impuls de la formació que garanteixi la millor resposta assistencial.

Aquest projecte formatiu proposat des del COPIB atén aquests fins, fomentant la sensibilització de les persones participants, ampliant els seus coneixements sobre la violència de gènere i facilitant eines amb la intenció d'aconseguir promoure una major sensibilització i prevenció de la violència de gènere facilitant la seva detecció.

Així mateix, altres objectius que es persegueixen són: desterrar mites i prejudicis entorn de la violència de gènere; promoure una educació en valors en l'entorn familiar; discriminar els factors predisponents a la violència de gènere (mites de l'amor romàntic i estereotips de gènere), integrar la perspectiva de gènere en la pràctica professional; traslladar informació dels serveis especialitzats en la nostra comunitat autònoma i vies d'accés a aquests; i facilitar la transferència de coneixements a l'acompliment professional per a una actuació més eficaç.

PROGRAMA

El projecte coordinat per María del Diego Barquín, Vocal de Psicologia d'Intervenció Social, i Ana María Madrid, Vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere, compta amb un equip de sis professionals de la Psicologia, amb formació i experiència laboral en igualtat i gènere, per a donar la cobertura formativa prevista en totes les illes: Raquel Herrezuelo, Marga Serra, Rocío Moreno i Marga París, a Mallorca; Mari Lina Ribas, a Eivissa i Fernando Pérez-Pacho, a Menorca.

Qüestions com la malaltia mental, l'empresonament, la diversitat funcional, la prostitució i tràfic de blanques, conductes addictives, diversitat afectiva sexual i de gènere, diversitat cultural i religiosa són alguns dels eixos que guien la proposta formativa del COPIB, que aborda totes aquestes qüestions des d'una perspectiva de gènere, essencial per a qualsevol persona, professional o voluntari/ària, l’àmbit d'actuació laboral de la qual es desenvolupi directament en funcions d’atenció, assessorament o intervenció amb dones.

Respecte al programa de continguts, s'inclouen els següents temes: l'origen i els mecanismes que mantenen la violència de gènere, la importància del moviment de dones i feministes en la lluita contra la violència de gènere, la violència de gènere com un procés històric, cultural, polític, social i estructural i com un problema de salut pública i drets humans, el cicle de la violència i altres models teòrics explicatius, identificació i característiques de les diferents fases en les relacions de maltractament, conseqüències psicològiques, econòmiques i socials en les dones víctimes, models de bones pràctiques en la intervenció directa.

Les associacions i entitats a formar als seus equips poden sol·licitar informació escrivint un correu a formaciocopib@cop.es.