​El COPIB uneix esforços amb els col·lectius professionals de l'àmbit sanitari per combatre l'intrusisme en el sector

Publicat el 26 de Març de 2024
​El COPIB uneix esforços amb els col·lectius professionals de l'àmbit sanitari per combatre l'intrusisme en el sector

El degà del COPIB, Javier Torres, es va unir el passat dimecres 13 de març a la reunió convocada pel Col·legi de Metges de les Illes Balears (COMIB) amb el propòsit de fomentar la creació d'una comissió dedicada a combatre l'intrusisme en el sector sanitari.

En aquesta comissió, a més de la participació del COPIB i el COMIB, es comptaria amb la representació de diversos col·lectius professionals, incloent infermeria, fisioterapeutes, veterinaris, químics, biòlegs, podòlegs, dentistes i farmacèutics.

Durant la trobada, que va permetre l'assistència tant presencial com virtual, les persones assistents varen compartir les estratègies que empren des dels seus respectius col·legis per identificar i abordar els casos d'intrusisme. També es va discutir l' existència de comissions internes específiques dedicades a aquesta problemàtica.

La principal conclusió extreta d'aquest primer contacte és la voluntat unànime de tots els col·legis de l'àmbit sanitari de col·laborar en la prevenció de l'intrusisme, amb l'objectiu de salvaguardar la salut física i mental de la població enfront de pràctiques nocives. Així mateix, Com a primeres accions, les persones assistents varen assenyalar la conveniència de treballar en unificar criteris, i promoure campanyes de sensibilització cap a la ciutadania.

Actualment, l'intrusisme representa una seriosa amenaça per als col·lectius professionals sanitaris. En el cas concret dels/de les professionals de la Psicologia, desvirtuen la qualitat de l'atenció psicològica en permetre que persones no qualificades ofereixin serveis terapèutics. Tot això genera confusió i desconfiança en la ciutadania respecte a la formació i competència dels/de les professionals.