Consulta les darreres publicacions adquirides per a la Biblioteca del COPIB

Publicat el 29 de Setembre de 2021

Aquestes són les darreres publicacions que s'han incorporat a la Biblioteca del COPIB i que ja estan disponibles per consultar i prestar.

ÀREA PSICOLOGIA EDUCATIVA/ INFANTIL

- Manual de psicología de la salud con niños, adolescentes y familia, de F. Xavier Méndez Carrillo; Juan Manuel Ortigosa Quiles; i María José Quiles Sebastián. Editorial: Pirámide.

Aquesta obra analitza el paper de la psicologia de la salut en l'àmbit de la infància i l'adolescència, etapes del desenvolupament on el suport de la família i altres agents socials és fonamental per a aconseguir l'objectiu d'una salut integral. Al llarg del text s'aborden les característiques generals de la salut en la infància i l'adolescència, a més dels aspectes psicològics de patologies com la diabetis, l'asma, els trastorns de l'alimentació, l'obesitat, el càncer, etcètera, per a acabar amb la presentació de diversos programes de prevenció i promoció de la salut.

- Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le hablen, d’Adele Faber i Elaine Mazlish. Editorial: Medici.

Aquesta nova edició del llibre de més exit sobre educació proporciona la informació necessària per a ser més eficaç amb els/les fills/es i donar-los més suport. Les autores, amb el seu enfocament pràctic i respectuós, aconsegueixen que les relacions amb nins/es de totes les edats siguin manco estressants i més gratificants. Mostra com enfrontar-se als sentiments negatius dels/de les fills/es, com frustració, decepció, etc.; a expressar l’enfuriment sense ferir; a aconseguir la col·laboració dels/de les fills/es; a establir límits ferms al mateix temps que es conserva la bona voluntat; a usar alternatives al càstig i a solucionar els conflictes familiars pacíficament.

- Libertad y límites. Amor y respeto: Lo que los niños necesitan de nosotros. Rebeca Wild. Editorial: Herder.

Per a les persones adultes, sovint educades i restringides per límits, no és fàcil comprendre que en realitat els límits poden tenir la funció de definir un espai en el qual es pot actuar amb independència i llibertat i en el qual es pugui donar un veritable desenvolupament humà. L'autora analitza en aquest text com en la mesura en què aconseguim fer aquesta distinció, ens adonem que els límits no defineixen l'ésser de l'altre. Al contrari, serveixen per a mantenir l'entorn relaxat, de manera que tots, nins i adults, se sentin còmodes en ell, visquin noves experiències gràcies a la presa de decisions personals i aprenguin a diferenciar entre necessitats autèntiques i substitutives.

PALLIATIUS

- Intervención emocional en cuidados paliativos. Modelo y protocolos, d’Arranz, P; Barbero, J., Barreto, P., i Bayés, R. Editorial: Ariel, 2003.

L'abordatge de pacients que s'acosten al final de la seva existència amb l'objectiu de proporcionar-los el major benestar possible en aquesta difícil etapa requereix un enfocament multidisciplinari que abasti la totalitat de les dimensions de la persona: aspectes biomèdics, psicològic-emocionals, socials i espirituals.

L'obra no només complementa a altres textos que aborden el tema, sinó que aporta un element nou i indispensable en l'atenció integral del pacient, com són els protocols d'intervenció psicosocial dirigits a tots els membres integrants de l'equip assistencial multidisciplinari.

DOL

- Las tareas del duelo, d’Alba Payás. Editorial Paidós

El text d'Alba Payás ofereix una guia d'intervenció terapèutica que permet identificar les necessitats específiques de la persona en dol i proposa mètodes concrets per als diferents moments del procés, ja sigui per a l'abordatge dels aspectes més traumàtics com, en l'etapa final, la tasca de reconstrucció de nous significats, el creixement i la transformació.

PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS/COACHING

- Coaching en las organizaciones: una perspectiva desde la psicología social

Autor: Sergio Cardona Herrero
Editorial ESIC Editorial
Edició: 1a ed. (02/02/2018)

L'autor revisa en aquest estudi de quina manera s'està aplicant el coaching executiu individual en les organitzacions, especialment en les empreses. Es poden distingir set blocs temàtics. En el primer es fa un repàs de les bases teòriques que secunden directament o indirectament el coaching. En el segon es fa explícita la metodologia amb la qual es realitza la recerca. El tercer bloc presenta una anàlisi de discurs que ofereixen els coaches i coachees en les entrevistes realitzades pel doctorand. El quart és un diàleg amb allò que s'ha vist fins a aquest moment des de l'experiència que el doctorand té com a coach. El sisè bloc fa una incursió en temes i teories de Psicologia Social que poden reforçar els processos de coaching. Finalment, s'ofereixen una sèrie de conclusions sobre diversos aspectes del coaching executiu individual.

Com a teló de fons de la tesi doctoral de Sergio Cardona existeix una insistència en la incorporació de l'entorn i la cultura organitzativa com un actor més del coaching, i una reivindicació de la universitat com l'espai en el qual investigar i reforçar la part científica dels processos de coaching.

- Psicología del Coaching, de José Mª Buceta. Editorial: Dykinson

En aquest llibre, José María Buceta aporta la seva àmplia experiència com reconegut psicòleg, professor universitari i especialista en coaching per a exposar què és i què no és el coaching, en quins àmbits s'utilitza, quina relació té amb altres procediments d'ajuda, quins són els seus objectius, com ha evolucionat, quines són les seves bases psicològiques i com es pot aplicar, incloent les seves estratègies, tàctiques i tècniques específiques i les modalitats més recents de coaching en grup, outdoor i a distància.

NEUROPSICOLOGIA

- Neuropsicología a través de casos clínicos, d’Arnedo, Bembibre y Triviño. Editorial: Médica Panamericana

La segona edició de Neuropsicología a través de casos clínicos actualitza i amplia els continguts de la primera, l'acceptació de la qual en l'àmbit acadèmic i professional d'Espanya i Llatinoamèrica l'ha convertit en un text de referència en la matèria. En cada capítol d'aquesta obra s'actualitzen els models teòrics, les eines d'avaluació o les tècniques de rehabilitació contrastades a partir de la recent recerca bàsica i aplicada en neuropsicologia i neurociències, mitjançant l'anàlisi de casos reals —descrits i analitzats pels professionals que els varen atendre—.

El contingut es divideix en 8 blocs temàtics, en els quals es repassa la història de la disciplina, la neuropatologia més rellevant i les principals tècniques de neuroimatge. Així mateix, es revisen els grans quadres neuropsicològics, s'examinen les principals aportacions de la neuropsicologia a l'àmbit de la salut mental, es presenta la valoració de les seqüeles del dany cerebral que realitza la neuropsicologia forense i la rehabilitació clàssica o amb nous mètodes i tecnologies. L'edició compta també amb múltiples recursos didàctics.

- Neuropsicología del Daño Cerebral Sobrevenido por Ictus y TCE, d’Ibañez-Alfonso, Joaquín A.; Del Barco, Alberto; Romaguera, Esther; i Del Olmo Aarón F. Editorial: Síntesis.

Els autors recullen en aquest manual la seva visió i experiència com a professionals de la neuropsicologia en l'atenció a les necessitats que les persones amb ictus i TCE presenten de manera més habitual: des de l'avaluació i el diagnòstic fins a la intervenció cognitiva, emocional i conductual, amb impacte en el seu funcionament quotidià. Exposa, de la manera més comprensiva possible, tota la informació pertinent per a l'adequat abordatge de les alteracions secundàries a ictus i TCE des del punt de vista de la neuropsicologia clínica actual.

MINDFULNESS

- Guía práctica de mindfulness para el TOC, de Jon Hershfield i Tom Corboy. Editorial: Descleé de Brouwer.

Un manual per a superar les obsessions i les compulsions mitjançant el mindfulness i la teràpia cognitivoconductual. La guia ofereix eines pràctiques i accessibles per a manejar els pensaments no desitjats i els impulsos compulsius associats al TOC.

- Cuaderno de trabajo de mindfulness y autocompasión, de Kristin Neff i Christopher K. Germer. Editorial: Descleé de Brouwer

Aquest quadern de treball, basat en els descobriments realitzats per la ciència, proporciona una aproximació gradual per a alliberar-nos de l'autocrítica estricta i dels estàndards inassolibles i conrear el benestar emocional. Es basa en el Mindful Self-Compassion (MSC), un programa revolucionari de vuit setmanes dissenyat pels autors que ha ajudat a desenes de milers de persones de tot el món. Es tracta d'un llibre que compta amb meditacions guiades; pràctiques informals per a dur a terme en qualsevol moment i lloc; exercicis i relats viscuts de persones que han utilitzat aquestes tècniques per a corregir els problemes generats per les relacions interpersonals, el pes i la imatge corporal i les preocupacions per la salut i l'ansietat, entre molts altres.