El degà del COPIB es reuneix amb responsables de la UOC per a establir les bases d'un marc de col·laboració més estreta entre ambdues institucions

Publicat el 1 de Agost de 2022

El degà del COPIB, Javier Torres, es va reunir aquest mes de juliol amb responsables de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per a estrènyer els vincles de cooperació entre totes dues entitats i estudiar la possibilitat de formalitzar un marc de col·laboració desenvolupant activitats d'interès comú dins del projecte Universitat+Col·legi= Més Psicologia. En la trobada, que es va desenvolupar a través de la plataforma Zoom, els representants de la UOC també varen donar a conèixer al degà l'itinerari de desplegament del nou grau de Psicologia que impartirà la universitat.

Tal com varen exposar els responsables de la UOC, un dels objectius que s'ha marcat la institució universitària és millorar la seva relació amb els col·legis professionals de psicologia i cercar sinergies entre totes dues entitats que representen al món acadèmic i el món professional a través de diferents vies:

 • Desenvolupant un programa d'activitats que beneficiïn als diferents col·lectius implicats.
 • Impulsant el desenvolupament d'activitats dirigides a promocionar l'ús de les tecnologies de la informació en l'àmbit de l'ensenyament superior i continu.
 • Organitzant i realitzant cursos, seminaris, reunions o jornades, destinats a potenciar la formació i la recerca amb caràcter tant periòdic i estable com puntual.
 • Fomentant la col·laboració entre totes dues parts per a aprofundir en la formació, tant reglada com contínua, i en el desenvolupament d'estudis i treballs de recerca, en l'àmbit específic del Col·legi.
 • Promocionant la pràctica dels estudis teòrics a la realitat professional amb la finalitat de consolidar la formació dels estudiants i proporcionar-los una visió pràctica dels coneixements adquirits al llarg del pla d'estudis.
 • I qualsevol altra acció relacionada amb les finalitats de les parts, de la forma que es decideixi en cada cas.

En el cas concret del COPIB, durant la reunió amb el degà, Javier Torres, es varen posar sobre la taula diferents temes que podrien establir les bases d'un conveni de col·laboració. Entre d’altres, destaquen:

 • L'organització de xerrades dirigides als estudiants per a informar sobre les sortides professionals i presentar els serveis del Col·legi
 • Possibilitat d’organitzar una sessió amb membres de l'Àrea de Personal de la institució universitària per a donar a conèixer en què consisteix la convocatòria de places per a Professorat docent col·laborador (PDC), informar sobre les condicions i resoldre dubtes a les persones que hi puguin estar interessades
 • Analitzar la viabilitat que cursos organitzats pel COPIB, prèviament avalats per la UOC, puguin ser reconeguts com a crèdits d'activitats universitàries (RECAAU). El mínim per a poder acreditar és 1 crèdit ECTS que és igual a 25 hores. Per aquest concepte, els estudiants poden reconèixer fins a un màxim de 6 crèdits ECTS. Com el mínim d'hores requerit és superior a les activitats que s'organitzen en el col·legi, s'admetria contemplar el reconeixement d'un paquet d'activitats per a complir amb aquest requisit
 • Col·laborar en l'àmbit de les competències digitals de les/dels col·legiades/ts tant a nivell tecnològic, com també d'atenció i ètica professional
 • Organització conjunta d'una jornada sobre temes deontològics

Els responsables de la UOC també varen suggerir la col·laboració del COPIB per a aconseguir centres de pràctiques per als estudiants de les Balears difonent la informació entre les/els col·legiades/ts.

Així mateix, es va apuntar la possibilitat que els estudiants de la UOC puguin accedir als cursos del COPIB amb descompte. Com a contrapartida, el conveni marc contemplaria una addenda de descomptes corporatius per als membres del col·legi que vulguin ampliar la seva formació en la UOC.