DIA MUNDIAL DE L'ALZHEIMER

Publicat el 21 de Setembre de 2021

El COPIB REIVINDICA UNA LABOR MULTIDISCIPLINÀRIA EN L'ABORDATGE DE L'ALZHEIMER QUE CONTEMPLI SUPORT PSICOLÒGIC PER A LES FAMÍLIES I PERSONES CUIDADORES

L'OMS estima que la demència afecta a nivell mundial a uns 50 milions de persones i preveu que el número total es tripliqui l'any 2050. Només a Espanya, més d'1 milió de persones estan diagnosticades d'Alzheimer. En aquest context, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) defensa l'especial rellevància que cobra la labor multidisciplinària en l'abordatge de l'Alzheimer i la demència, amb la finalitat de possibilitar una detecció precoç de la malaltia que afavoreixi la intervenció i el suport necessaris per a millorar la vida de les persones diagnosticades, així com la dels seus familiars i de les persones cuidadores.

Els professionals de la Psicologia de les Illes assenyalen que l'impacte en la salut física i mental que comporta per a les famílies i els/les cuidadors/es d'una persona diagnosticada d'Alzheimer és impossible de quantificar. La càrrega i el pes emocional que suposa enfrontar-se dia rere dia a les aclaparadores conseqüències que comporta l'avanç de la malaltia, es tradueixen comunament en trastorns d'ansietat i depressió, sentiments de desesperança i tristesa, entre d’altres.

Des del Col·legi recorden que molts d'aquests trastorns podrien evitar-se i/o millorar amb un suport psicològic professional. “Està demostrat que els programes de respir familiar, així com els centres de dia i associacions que disposen de suport psicològic professional per a atendre les famílies i persones cuidadores d'un malalt d'Alzheimer permeten que aquests suportin millor la càrrega emocional, donant-los a conèixer les característiques que envolten la malaltia, i dotant-los de tècniques i habilitats que els permetin sortir-se davant diferents situacions i puguin conciliar la seva vida familiar, social i laboral amb les funcions de cura.”

Per aquest motiu, el Col·legi reivindicar avui la importància del professional de la Psicologia en els equips multidisciplinaris visibilitzant el seu treball amb el següent manifest.

MANIFEST:

1.- El/la professional de la psicologia és una peça clau en els centres d'atenció a persones amb demència.

2.- Les/els professionals de la psicologia són els qui estan capacitades/ts per a dur a terme l'avaluació, diagnòstic i seguiment de l'estat cognitiu, afectiu i conductual de la persona amb malaltia d'Alzheimer.

3.- El/la psicòleg/oga és qui pot donar pautes tant familiars com a les persones cuidadores sobre com actuar davant determinats comportaments, pensaments, etc. que poden resultar estressants.

4.- El/la professional de la psicologia és qui té els coneixements per a adaptar les intervencions terapèutiques a les necessitats de cada persona.

5.- Les intervencions conductuals i teràpies no farmacològiques per a l'abordatge dels símptomes psicològics i conductuals de la demència han d'estar supervisades i avaluades per professionals de la psicologia, que són els qui coneixen les tècniques de modificació de conducta que més efectivitat tenen per al control d'aquests símptomes.