Dia Mundial per a la Conscienciació sobre l'Abús i Maltractament a la Gent Gran

Publicat el 14 de Juny de 2021

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial per a la Conscienciació sobre l'Abús i Maltractament a la Gent Gran aquest dimarts 15 de juny, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) s'adhereix al manifest del Grup de Treball de Psicologia de l'Envelliment del Consell General de Col·legis Psicologia d'Espanya (COP) per a conscienciar a la ciutadania d'aquest greu problema de salut pública i social (OMS, 2020).

Des de la institució col·legial es recorda que la situació sanitària actual ha provocat que moltes persones majors hagin vist vulnerats els seus drets per falta de recursos i de previsió, i per això fa una crida a l'Administració per a impulsar un treball interdisciplinari que aprofundeixi en la prevenció i les situacions de maltractament o desprotecció que pot estar patint la gent gran.

L'OMS (2020) indica que el maltractament a les persones majors se sol donar en forma d'un acte únic o de forma repetida en el temps que causa dany o sofriment a una persona major, o la falta de mesures apropiades per a poder evitar-ho, així com el maltractament físic, psíquic, emocional o sexual, a més de l'abús de confiança en qüestions econòmiques.

Entre màscares i distàncies de seguretat, la situació sanitària actual ha provocat que moltes persones majors hagin vist vulnerats els seus drets i hagin estat privades de poder decidir sobre el seu dia a dia. Això ha fet que s'hagi anat agreujant en molts casos la situació d'aïllament i de solitud.

La falta de mitjans, de recursos i de previsió, entre altres mancances, ha fet que els òrgans competents no hagin atorgat la protecció psicològica necessària a la gent gran perquè la seva autonomia física i la seva salut mental no es vegi afectada, podent-se enquadrar la situació viscuda com a Maltractament Institucional (OMS, 2020).

El fet de no haver tengut en compte ni l'opinió ni el benestar psicològic de la gent gran suposa un desistiment de funcions i una falta de cura que han provocat un agreujament de les patologies prèvies i que poden ocasionar seqüeles similars al maltractament. Per tant, la situació sanitària ha deixat palesa la necessitat de la labor professional del professional de la psicologia en l'àmbit de l'envelliment.

Consideram necessari que la societat en el seu conjunt reaccioni davant el maltractament cap a aquesta població. Com a societat, hem de prendre consciència i sensibilitzar-nos que la nostra gent gran necessita el nostre suport, perquè el maltractament cap a ells és un problema de salut pública i de la societat (OMS, 2020).

El Consell General de la Psicologia al·ludeix a la importància de cuidar a la nostra gent gran, de respectar els seus drets i que dins d'un treball interdisciplinari s'abordi la necessitat de minimitzar les situacions de maltractament o desprotecció que poden estar sofrint. En aquest sentit, és fonamental aprofundir en la prevenció a través de la sensibilització per a millorar la qualitat i el benestar emocional de la persona major minimitzant l'agreujament de la deterioració cognitiva, la simptomatologia depressiva, d'ansietat, etcètera. Així, una intervenció psicològica en aquest sentit permetrà atendre aquest col·lectiu minimitzant els possibles factors de risc i sobretot un abordatge integral.