Dia Mundial de la Salut Mental: EL COPIB reclama més recursos econòmics i humans per a garantir la cobertura de les necessitats d'atenció de salut mental ciutadana

Publicat el 10 de Octubre de 2021

Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, el diumenge 10 d'octubre, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) reclama a les administracions competents més recursos humans i econòmics a favor de la salut mental per a garantir els serveis, l'accés i la cobertura de les necessitats d'atenció professional ciutadanes en tots els nivells de la sanitat pública.

Els professionals de la Psicologia de les Illes Balears assenyalen que la falta crònica d'inversió en la promoció, prevenció i atenció de la salut mental durant anys s'ha vist agreujada ara per les conseqüències emocionals i econòmiques de la pandèmia, obstaculitzant una resposta adequada. Per aquest motiu, destaquen la importància de reforçar els dispositius sanitaris i assistencials especialitzats amb professionals de la psicologia clínica, al mateix temps que s'incrementen el nombre de places PIR que s'ofereixen per a formar a residents als hospitals públics.

Així mateix, des del COPIB s'incideix novament en la necessitat d'incorporar serveis d'atenció psicològica en l'Atenció Primària (AP) per a atendre les necessitats immediates de les persones que acudeixen cercant ajuda a aquest nivell; evitar la prescripció abusiva de psicofàrmacs; i com a mesura preventiva i de detecció precoç de les persones més vulnerables, especialment aquelles amb el risc de conducta suïcida.

S'estima que aproximadament una de cada tres consultes en AP té com a motiu principal un problema de salut mental. Els més comuns són problemes d'ansietat i depressió d'intensitat lleu-moderada, però que tenen una apreciable repercussió negativa en diferents àrees del funcionament i de la qualitat de vida. En aquests casos, el tractament recomanat per les guies clíniques és el tractament psicològic, que s'ha demostrat més eficaç que el tractament farmacològic. Donada l'absència de psicòlegs clínics en AP, l'única manera d'accedir al tractament psicològic és per mitjà de la derivació a les Unitats de Salut Mental d'atenció especialitzada per la qual cosa només una part molt petita de les persones arriben a rebre'l i, per contra, moltes acaben sent tractades amb psicofàrmacs.

Finalment, des del Col·legi consideren oportú destacar que el comportament de les persones és la clau en el desenvolupament o no de múltiples malalties que poden afectar l'esperança i qualitat de vida. “Parlam de la salut en el sentit més ampli, no sols mental”.

No podem obviar que el patiment humà, el dolor psicològic, no sempre es troba darrere de l'etiqueta d'un trastorn mental. La labor de la psicologia, centrada en l'estudi del comportament humà, ens faculta per a actuar sobre els trastorns emocionals i també per a la prevenció, per a anticipar-nos a determinades situacions ajudant en tots els àmbits on desenvolupa la seva labor a construir una societat més humana i atenta en la cura de la salut mental de tots/es els seus membres.

Des del COPIB, tornam a posar a la disposició de les autoritats el nostre coneixement i experiència, per a oferir assessorament i suport en qualsevol qüestió relacionada amb la salut mental de la població.

Junta de Govern del COPIB