Dispositiu especial de vaccinació de professionals sanitaris i sociosanitaris per la tercera dosi

Publicat el 3 de Desembre de 2021

Per indicació de la Direcció Assistencial del Servei de Salut, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears informa a tots/es els/les Professionals de la Psicologia col·legiats/des del mecanisme de citació de personal sanitari i sociosanitari per a rebre DOSI DE RECORD DE VACUNA COVID mitjançant el sistema de BITCITA.

A partir de les 8.00 hores de avui, divendres 3 de desembre, els professionals sanitaris i sociosanitaris del sistema públic i privat podran accedir al sistema d’autocitació digital BitCita (www.citavacunacovid.ibsalut.es/citavacunacion/) per demanar hora per a la vaccinació.

S’ha habilitat un dispositiu especial de vaccinació de professionals als hospitals de la xarxa sanitària publica de les Illes Balears que acaba el diumenge 12 de desembre de 2021. Després d’aquesta data, els professionals que no hagin rebut la dosi de record hauran de demanar cita, igual que la població general, de manera que no podrem garantir que hi tenguin prioritat.

El sistema BitCita funciona amb una base de dades precarregada dels professionals sanitaris i sociosanitaris registrats com a tals durant la primovaccinació.

Tanmateix, es poden donar casos de professionals incorporats recentment que no hi figurin i que per això no puguin obtenir una cita en el primer intent. En aquests casos i sempre que compleixi les condicions per rebre la dosi de record, el professional afectat ha d’enviar un missatge electrònic a registrecovid@ibsalut.es amb l’assumpte «Sanitari o sociosanitari nova incorporació» i indicant-hi dins el cos del missatge el nom i els llinatges, la data de naixement, el número del document d’identitat i un telèfon de contacte.

En espera de que aquesta informació sia del vostre interès, rebeu una cordial salutació.