Divisions professionals programa de formació continuada a distància (FOCAD)

Publicat el 11 de Juny de 2019

Et recordam que, de manera permanent, pots accedir als cursos de FOCAD específics per als membres ordinaris adscrits a les Divisions Professionals del Consell General de la Psicologia d'Espanya.

Només tendràs accés als cursos de les Divisions Professionalsa les quals pertanyis.

Si desitges realitzar els cursos del FOCAD definits per a les Divisions Professionals, hauràs de sol·licitar, de manera gratuïta, la seva incorporació a aquestes. Per a això, pots accedir des del web d'aquesta Corporació https://www.cop.es/index.php, i emplenar el formulari d'inscripció a la Divisió Professional a la qual desitgis pertànyer. La incorporació no és immediata ja que primerament, la teva sol·licitud, ha de ser aprovada per la Junta de Govern d'aquest Consell General.

Els qüestionaris d'avaluació es poden respondre en qualsevol moment i, una vegada superat, rebràs la corresponent certificació.

A continuació, facilitam els cursos disponibles actualment:

Divisió de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans

PROCESSOS DE SUPERVISIÓ PER A LA CERTIFICACIÓ EUROPSY EN PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS (PTO)

LA NORMA UNE-ISO 10667

Divisió de Psicologia Educativa

INFLUÈNCIA DE LES EMOCIONS EN L'APRENENTATGE I CREIXEMENT PERSONAL

FONAMENTS DE PARENTALITAT POSITIVA

Divisió de Psicologia de l'Activitat física i de l'Esport

COM SER COMPETENT COM A PROFESSIONAL DE LA PSICOLOGIA DE L'ESPORT?

PSICOLOGIA DE L'ESPORT: RENDIMENT, LESIONS ESPORTIVES I GALÀXIA DE FACTORS INFLUENTS

Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut

GIR TRANSDIAGNÒSTIC I TORNADA DE LA PSICOPATOLOGIA: PROPOSTA D'UNA INTEGRACIÓ EXISTENCIAL-CONTEXTUAL

TRASTORNS DE PERSONALITAT, TRAUMA I DISSOCIACIÓ ESTRUCTURAL

TRACTAMENTS PSICOLÒGICS PER A LA INTERVENCIÓ PRIMERENCA EN PSICOSI

Divisió Psicologia de Psicoteràpia

PERSPECTIVES TRANSDIAGNÒSTIQUES EN PSICOTERÀPIA

REGULACIÓ EMOCIONAL APLICADA AL CAMP CLÍNIC

Divisió de Psicologia Jurídica

VALORACIÓ FORENSE DEL DANY PSICOLÒGIC EN VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

LA JUSTÍCIA RESTAURATIVA I LA MEDIACIÓ PENAL

Divisió d'Intervenció Social

LA MEDIACIÓ INTERGENERACIONAL EN CONFLICTES FAMILIARS. ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ