Documentació dins l'espai web de la vocalia de Psicologia de l'Envelliment

Publicat el 20 de Abril de 2021

El COPIB us informa que a l'espai web de la vocalia de Psicologia de l'Envelliment s'ha dipositat la intervenció de la presidenta De la Unió Professional, Donya Victòria Ortega, a la Comissió de Drets Socials del Senat. En la compareixença, s'acull des del passat mes d'octubre la Ponència d'estudi sobre el procés d'envelliment a Espanya, dependent de la Comissió de Drets Socials del Senat.

http://www.unionprofesional.com/las-corporaciones-colegiales-concienciadas-con-el-proceso-de-envejecimiento-en-espana/

La intenció fonamental de comparèixer en aquesta Ponència sorgeix de l'observació específica duta a terme des de les organitzacions collegials davant l'existència de situacions de necessitat de les persones grans que, per la seva pròpia naturalesa, no estan cobertes en l'actualitat pels serveis públics, però que, malgrat, comporten espais d'interès general podent per això ser atesos per les i els professionals collegiats/des en el seu exercici privat.