El COPIB elabora un conjunt de recomanacions per a exercir la psicologia durant l'estat d'alerta sanitària per coronavirus

Publicat el 13 de Març de 2020

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears ha elaborat un conjunt de recomanacions per als psicòlegs i psicòlogues que estan exercint durant la situació d'alerta sanitària que ha generat l'expansió del COVID-19 i la necessària implementació de mesures de contenció de l'expansió del virus.

Ara com ara, els psicòlegs i psicòlogues no han estat objecte de cap instrucció imperativa específica per part de les administracions públiques competents. Per tant, els professionals de la psicologia poden continuar exercint, ateses les recomanacions generals emeses en matèria de prevenció.

En aquest sentit, el COPIB vol fer explícites unes recomanacions específiques per als psicòlegs i psicòlogues que exerceixen en aquest context; a tots en general, però especialment a qui està en atenció directa amb pacients/clients i grups de persones durant la seva jornada laboral.

Ara per ara, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears recomana: 

 Cercar altres canals d'atenció a l'usuari: teleassistència, atenció telefònica, canal escrit 

 Suspendre les reunions d'equip, especialment, les de més de 6 persones. Si es fan reunions d'equip per causa justificada, cal fer-les online 

 Suspendre les intervencions grupals  Mantenir ventilat, en la mesura que sigui possible i sovint, l'espai de treball (rebedor, sala d'espera, consulta o despatx)

 Suspendre l'atenció directa en cas d'estar embarassada  Evitar, en la mesura que sigui possible, les visites domiciliàries i els viatges 

 Rentar-se les mans després de cada visita o entrevista, amb aigua i sabó o desinfectant de mans 

 No saludar o acomiadar-se de les persones ateses donant la mà, ni donar-los abraçades o besades 

 Mantenir una distància de seguretat recomanable, un mínim d'un metre, si és possible 

 Reforçar la neteja dels espais de treball 

 Folrar amb paper els braços de butaques o altres elements que puguin usar els pacients-clients per a acomodar-se durant la visita

 Preguntar a les famílies abans de concertar visites si hi ha algun membre de la família amb alguna mena de grip o afectació 

 Intentar disminuir el nombre de pacients presencials i les concentracions de pacients en la sala d'espera, fomentant la puntualitat a les cites.

Cal destacar que tots aquells psicòlegs i psicòlogues que treballin per compte propi i valorin insuficients aquestes mesures de protecció tenen el recurs d'aplicar criteris propis.

És un exercici de responsabilitat en el qual tots/es hem de col·laborar durant aquesta complexa situació sanitària amb l'objectiu de prevenir, en la mesura del possible, l'expansió del nombre de contagis i afectats.

Palma, a 13 de març de 2020 

Junta de Govern del COPIB.