El COPIB engega el servei de Docimoteca pel préstec i correcció de test

Publicat el 10 de Abril de 2018

El COPIB engegarà en breu la Docimoteca, una secció situada a la Biblioteca del collegi on estarà disponible per a la seva consulta el material d'avaluació psicològica que TEA Ediciones i l'Instituto de Orientación Psicológica Asociados EOS posen a la disposició dels collegiats després de signar un conveni de collaboració amb el COPIB per afavorir l'accés i promoure el correcte ús dels test d'avaluació psicològica així com engegar un servei de préstec dels test més rellevants i nous del mercat.

Què és la docimoteca?

La Docimoteca és un servei professional creat amb la finalitat de facilitar l'accés dels collegiats a la informació de test, escales, bateries, qüestionaris de les diferents àrees de la psicologia i la psicopedagogia, com: intelligència, aptituds, desenvolupament, personalitat, llenguatge, memòria, percepció, neuropsicologia, rendiment, clima i organització, interessos i motivació, dificultats i trastorns, etc. Entre altres materials, disposarà de tests de correcció manuali de correcció informatitzada amb la possibilitat d'imprimir els resultats i informe. Els test informatitzats inclouen la fitxa tècnica, les instruccions d'ús, la correcció i, si escau, la possibilitat d'elaborar l'informe.

Quines proves hi ha?

La Docimoteca del COPIB comptarà amb els fons que cedeixin l'Instituto EOS i TEA Ediciones, en el marc dels convenis citats. En aquest sentit, cal recordar que els tests inclosos són els d'ús més freqüent i els que compten amb la valoració favorable de la Comissió de Test del Consell General de Psicologia d'Espanya.

Com funciona?

Els collegiats podran consultar el llistat de test disponibles a través del web del COPIB, així com realitzar la sollicitud de consulta, préstec de tests i d'altres materials i correcció.

Per a això, el COPIB equiparà la sala amb un ordinador per realitzar la correcció de la prova i una impressora perimprimir els resultats a fi d'obtenir el perfil i informe.

Quins serveis s'ofereixen?

D'una banda, el servei de consulta de manuals a la seu del COPIB i a més el de préstec de proves per a ús fora de la seu del COPIB.

A causa de les característiques especials del material, el préstec de les proves d'avaluació és exclusiu per a collegiatsamb la finalitat de garantir el seu correcte ús.

A la seu del COPIB els collegiats podran accedir a les proves per a la seva consultaperò no es podrà atendre i passar proves a pacients en les installacions del collegi.

El COPIB oferirà als collegiats un servei amb cost addicional d'accés i ús puntual de test fora de la seu de la Docimoteca durant 15 dies per realitzar l'avaluació. Així mateix, el COPIB inclourà a més el servei de correcció de tests en aquells casos en els quals TEA i EOS facilitin llicències de correcció individual o paquets de llicències per a la seva installació a nom i ús del collegi amb el cost que correspongui.

Existeix un nombre limitats de les proves?

Sí, l'objecte d'aquest conveni és afavorir en els/les nostres collegiats/des que puguin conèixer les proves perquè decideixin si s'ajusten ales seves necessitats abans de fer la inversió que suposa comprar-les. Per tant, cada collegiat/da tendrà un nombre màxim d'usos en cadascuna dels tests.D'aquesta manera, allò que pretenem és fomentar un bon ús de les eines així com processos d'avaluació psicològica rigorosos que puguin veure's avalats per dades psicomètriques validades.

Quins avantatges suposa per al/a la collegiat/da?

A més de permetrela consulta, comparació i ús de proves, la signatura del conveni amb ambdues distribuïdores recull que tots/es aquells/es collegiats/des interessats a adquirir alguna de les proves es puguin beneficiar d'un descompte sobre el preu de venda