El COPIB estableix noves vies de col·laboració amb la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia

Publicat el 17 de Desembre de 2015

El degà del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB), Javier Torres, ha signat un conveni de col·laboració amb el president de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia (SBGG), Enrique Campos Alcaide, amb l'objectiu de promoure iniciatives i activitats de formació conjunta en l'àmbit de la salut mental que puguin beneficiar als professionals del COPIB i els associats de la SBGG. L'acord permet també que la SBGG contribueixi amb la seva experiència i coneixements adquirits en el seu treball quotidià a introduir i millorar el coneixement dels professionals de la psicologia en les particularitats i avanços que es produeixen en aquest camp, així com a facilitar la creació d'un entorn formatiu, científic i divulgatiu sobre la realitat de les malalties mentals al nostre territori.

Constituïda en 2007, la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia és una entitat científica multidisciplinària i sense ànim de lucre, que explica entre els seus membres amb professionals de diferents àmbits vinculats a l'estudi de l'envelliment i l'atenció a les persones grans (psicòlegs, metges, professionals d'infermeria, fisioterapeutes, treballadors socials i educadors socials) i l'aval de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. En l'actualitat està composta per tres seccions (Clínica/Biològica; Ciències Socials i del Comportament, i Atenció Sociosanitària) dirigides a complir els següents objectius:

  1. Fomentar l'avanç del coneixement sobre el procés de l'envelliment humà mitjançant observacions i recerques Clíniques, Biològiques, Socials i del Comportament.
  2. Agrupar a investigadors i altres professionals que estudiïn els problemes de la vellesa seguint els criteris de l'Organització Mundial de la Salut i de l'Associació Internacional de Gerontologia (IAG).
  3. Mantenir relacions científiques i vinculació amb associacions nacionals o internacionals, així com amb les institucions universitàries, públiques o privades, i qualsevol altra institució interessada en el desenvolupament de la Geriatria i la Gerontologia.
  4. Promoure moviments d'educació sanitària i en general quantes accions vagin dirigides a millorar la qualitat de vida de les persones d'edat avançada.
  5. Assessorar i recolzar als Organismes Sanitaris i Socials de caràcter oficial i a quantes institucions tant d'àmbit nacional com autonòmic i local, legalment reconegudes s'ocupin de la vellesa en relació amb els problemes mèdics i socials que planteja l'envelliment.
  6. Dissenyar i promoure sistemes de formació bàsica, especialitzada i continuada per a totes les disciplines en relació amb les ciències de l'envelliment.
  7. Utilitzar les possibilitats que atorguen les noves tecnologies de la informació i la comunicació per aconseguir la màxima rellevància en el compliment de les anteriors finalitats.

En la seva Junta Directiva estan representades les tres seccions descrites, existint també tres vocalies per Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera respectivament. De manera anual, la Societat organitza una Jornada d'Actualització i participa en la publicació anual de l’Anuari de l'envelliment de la Universitat de les Illes Balears. El COPIB considera que la societat és una plataforma estratègica que facilita les aportacions de la psicologia convertint-la en disciplina professional referent en el camp de la Gerontologia a Balears.