El COPIB i el Consell General de la Psicologia recomanen a la ciutadania triar professionals qualificats i col·legiats

Publicat el 23 de Març de 2020

Tenint en compte la circumstància actual que estam vivint, i l'increment de psicòlegs/ogues o terapeutes oferint-se a través de les xarxes socials, des del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) i el Consell General de la Psicologia, volem transmetre a la ciutadania una informació adequada que els permeti assegurar-se que el/la professional que seleccionin i els atengui, en la modalitat online, compleixi amb els requisits ètics i professionals requerits per a l'exercici de la professió de psicòleg.

Sempre serà preferible que el/la professional que atengui online hagi vist al seu client/pacient prèviament en la consulta, però entenem que això no sempre serà possible.

En cas de tenir un primer contacte telemàtic recomanam:

  1. Assegurar-se que és un/a professional de la Psicologia, habilitat/da per a exercir la professió sanitària. Per a això podem demanar-li el seu número de col·legiació, que pot comprovar-se cridant a les oficines del COPIB.
  2. Comprovar que el seu lloc de consulta és un centre sanitari acreditat per la Conselleria de Sanitat de la seva Comunitat Autònoma.
  3. El professional pot mostrar el permís d'habilitació de centre sanitari.
  4. Informi's de la mena d'enfocament que practica el/la psicòleg/oga. En l'exercici de la psicoteràpia existeixen diversos models psicoterapèutics, alguns enfocaments no tenen la suficient evidència i podrien ser catalogats com a pseudoteràpies.
  5. Convé que el/la professional comuniqui al pacient que la plataforma amb la qual treballa compleix amb els requisits legals, com són la certificació de Seguretat Informàtica, i la certificació de la llei Orgànica de Protecció de dades i Garantia de Drets Digitals.
  6. Obtenir garanties que durant l'aplicació del tractament existirà una avaluació contínua d'aquest, una formulació del problema adaptat a les característiques del client i, eventualment, una indicació del tractament a seguir, obeint a criteris diagnòstics formals, i amb procediments adaptats.
  7. El/la pacient ha de sentir-se amb la confiança i seguretat amb el seu psicòleg/oga com per a preguntar qualsevol dubte que pugui tenir respecte a la mena d'intervenció.
  8. Els/les professionals de la Psicologia compten amb un Codi Deontològic de conductes al qual han d'atenir-se i complir en el desenvolupament de la seva professió, entre les més importants, el de la confidencialitat entre ells i els seus pacients.
  9. D'acord amb la RGPD, encara que el tractament de psicoteràpia sigui online, el/la pacient i el/la terapeuta ha d'emplenar un document del compliment de la Protecció de Dades
  10. Informar-se que siguin professionals i amb formació en psicoteràpia.

Palma, a 23 de març de 2020
Junta de Govern del COPIB