El COPIB participa a la Comissió d’Habitatge de l’Ajuntament de Palma

Publicat el 22 de Gener de 2020

La Comissió d’Habitatge de l’Ajuntament de Palma es va tornar reunir el passat 7 de gener a la seu de la Gerència Municipal d’Urbanisme amb l’objectiu de donar forma definitiva al document que s’elevarà al Consell Municipal per a la seva aprovació aquest començament d’any.

A la reunió hi varen assistir Jaume Garau, representant de Palma XXI; Ramon Ferrer, membre de l’OCB; Gabriel Horrach, director d’Urbanisme; Josep Maria Rigo, director d'Habitatge; Aina Soler, representant de l’agrupació de Joves Arquitectes de Mallorca (JAM); Pilar Simon, coordinadora del Pla General; i Joan Antoni Sancho, membre de la Junta de Govern del COPIB.

Tal i com s’havia acordat a l’anterior sessió, els directors de l’Ajuntament, Gabriel Horrach i Josep Maria Rigo, presentaren un esborrany d’un Pla de xoc contra la pèrdua d'habitatge i la impossibilitat d'accedir a una altra llar, mentre que Jaume Garau presentà el document relatiu a un pla d'actuació públic/privat, de caràcter bianual, per a millorar les condicions d'accés a l'habitatge de persones i famílies socialment vulnerables.

Entre d’altres aspectes que es varen tractar, en relació al primer Pla es va revisar un informe elaborat per la cap del departament sobre l’estat de l’habitatge i del lloguer a Palma. Aquest estudi torna a evidenciar els alts preus del lloguer a Ciutat, l’esforç més gran que representa per a les famílies fer front a aquestes despeses, el nombre de persones demandants d’un lloguer i els barris que concentren major nombre de sol·licituds, entre d’altres dades.

També es va fer referència al gran augment de desnonaments per impagaments de lloguer. Per evitar situacions de desnonaments mitjançant mediacions i assessoraments es va reflectir al document els objectius de l’Oficina Antidesnonaments, així com també els acords en vigor amb el bancs i entitats financeres.

Pel que fa a l’apartat de suport econòmic per cobrir necessitats especials d’accés al lloguer d’habitatge, el document fa referència a les convocatòries de subvencions, a les ajudes directes i als programes de lloguer que estan en funcionament. Dins d’aquest apartat, es contempla la necessitat de crear un Observatori d’Habitatge com a compromís de legislatura, per poder monitoritzar les situacions de risc.

En relació al segon pla d’actuació, el document s’estructura en quatre apartats que preveuen establir un índex de referència de preus de lloguer pels diferents barris i tipologies d’habitatges a Palma; posar en marxa les iniciatives necessàries per limitar els preus de lloguer i millorar el programa d’ajudes per pagar el lloguer per tal que arribi a més gent.

Tot i que aquest pla es planteja com un esborrany amb punts a acordar, els assistents acordaren concretar-lo i finalitzar la seva redacció en vistes a una propera presentació.