Enquesta sobre noves tecnologies elaborada pel Consell General de la Psicologia d'Espanya

Publicat el 30 de Juny de 2020

L'Àrea de Noves Tecnologies Aplicades a la Psicologia del Consell General de la Psicologia ha elaborat una enquesta per a conèixer l'opinió dels psicòlegs i psicòlogues sobre l'ús de les tecnologies a Espanya.

L'objectiu fonamental de l'enquesta és el de conèixer de primera mà les opinions dels professionals de la Psicologia sobre diferents qüestions relacionades amb les tecnologies, tant les d'ús habitual com aquelles altres més noves, amb l'objectiu de poder dur a terme accions i projectes encaminats a millorar la seva utilització i qualitat. 

Aquesta iniciativa s'emmarca dins d'un projecte que va néixer fa ja deu anys amb la creació de l'Àrea de Noves Tecnologies dins del Consell. Ja llavors, i en col·laboració amb tots els COP d'Espanya, es va realitzar una enquesta que ara permetrà comprovar els avanços i reptes experimentats en aquesta última dècada al nostre país en aquesta àrea.

El perfil d'ús de les tecnologies entre els psicòlegs i psicòlogues obtingut en l'estudi de 2010 mostrava un coneixement general molt baix basat únicament en l'ús d'eines ofimàtiques i el maneig del correu electrònic. Es va constatar que existia llavors entre els col·legiats/des una actitud general de rebuig o de desmotivació cap a la utilització de la tecnologia dins l'exercici de la seva professió.

Tot l'anterior, posa de manifest la importància de comptar amb un ampli nombre d'opinions dels professionals de la psicologia. Les conclusions obtingudes a partir de les seves respostes seran claus per a desenvolupar des del Consell i els COP estratègies encaminades a garantir una millor implementació i foment de les tecnologies en Psicologia.

Així que animam a tots els col·legiats i col·legiades a emplenar aquesta breu enquesta, que trobareu disponible en el següent enllaç: http://cop.es/nntt