Es declara d'interès públic l'exercici d'un segon lloc de feina de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari

Publicat el 13 de Gener de 2022

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears informa de l’Acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022 pel qual es declara d'interès públic l'exercici d'un segon lloc de feina de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Accés a la informació:

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11508/656907/acord-del-consell-de-govern-de-10-de-gener-de-2022