Informació important del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears en relació als centres de reconeixement de conductors

Publicat el 17 de Març de 2020

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB), per indicació de la Vocalia de Trànsit i Seguretat, informa que tots els/les professionals de la Psicologia que treballen en Centres de Reconeixement de Conductors (CRC), haurien de cessar en la seva activitat. Els CRC han de romandre tancats davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Segons l'ordre SND/232/2020, al punt setè especifica quin tipus de centres poden romandre oberts i els CRC no estan inclosos entre ells.

Junta de Govern del COPIB.
Palma, a 17 de març de 2020