La seu del COPIB reprèn l’atenció presencial

Publicat el 10 de Juny de 2020

Amb l'aplicació efectiva de la fase 3 del pla de desescalada de les mesures de confinament a causa de l’emergència sanitària per covid-19 dels últims mesos, el COPIB comença a obrir gradualment la seva seu amb l'objectiu d'atendre presencialment aquelles col·legiades i col·legiats que ho requereixin, depenent dels tràmits que hagin de fer, contemplant sempre totes les mesures i normes prescriptives.

A aquest efecte, el Servei Balear de Prevenció de Riscs Laborals del Col·legi ha remès l'informe “Avaluació del risc d'exposició al virus SARS- CoV-2 (coronavirus) per al COPIB” amb les mesures a adoptar per part de treballadors/es i usuaris/àries.

El Col·legi ha instal·lat una pantalla de metacrilat homologat al mostrador de la seu per a prevenir el contagi i mantenir l'adequat distanciament amb barrera en totes les dependències i llocs de treball.

Així mateix, vos recordam que l’ús de mascareta és obligatori per a accedir a l’edifici.

Si heu presentat o presentau simptomatologia com febre, tossina, dificultat per a respirar (o heu estat amb contacte amb algú que la tengui), o si pertanyeu a algun grup de risc, no hi hauríeu d'acudir personalment. En aquests casos vos recomanam l'atenció telefònica o telemàtica.