Més de 30 professionals de la Psicologia varen participar al seminari web del COPIB que va aprofundir en els factors precipitants que impulsen al suïcidi

Publicat el 15 de Juny de 2021

El seminari web organitzat pel COPIB sota el títol Risc suïcida i funcions executives en el trastorn depressiu major: el projecte SUICOG va portar una interessant anàlisi i posterior debat sobre els factors precipitants que poden conduir a una persona al suïcidi, en el qual varen participar més de 30 professionals de la Psicologia.

La sessió moderada per Antonio Riera, vocal de Psicologia Clínica i de la Salut de la Junta de Govern, i per Jennifer Prata, coordinadora del Grup de Treball de Prevenció Suïcidi del Col·legi, va centrar l'atenció en el projecte de recerca SUICOG de la UIB, que lidera Pau Riera, membre del grup de recerca Trastorns Mentals d'Alta Prevalença (TRAMAP).

En concret, l'estudi que forma part de la recerca predoctoral de Riera és una proposta de Margalida Gili i Miquel Roca, doctors de la UIB, que parteix de la premissa que els trastorns emocionals, en concret la depressió, constitueixen la gran porta d'entrada a les temptatives de suïcidi i als suïcidis consumats.

Afortunadament, no totes les persones que pateixen un trastorn emocional pensen en el suïcidi la qual cosa obliga a afinar més en la cerca de possibles factors precipitants. En aquest sentit, és sabut que existeixen alteracions a nivell neuropsicològic en relació amb els episodis depressius. La naturalesa d'aquestes alteracions encara està sent estudiada. No es coneix amb precisió si aquestes són un tret de la persona, amb la qual cosa antecedirien a l'episodi depressiu, un estat, per la qual cosa romandrien mentre es mantingui el quadre clínic de la depressió, o bé una cicatriu, quedant com a resultat posterior a l'episodi depressiu després de la seva remissió clínica.

Independentment de la naturalesa d'aquestes alteracions és possible que la seva presència pugui indicar un major risc suïcida, especialment quan es tracta d'alteracions en les funcions executives, donat el seu paper en el control i planificació de la conducta.

La recerca de Riera té com a objectiu obtenir dades sobre aquest tema i es va animar a les persones que varen assistir a la presentació a col·laborar en l'obtenció de mostra.

Els/les col·legiats/des que vulguin col·laborar amb aquest estudi o conèixer millor la recerca poden sol·licitar més informació enviant a un correu a uibdepressio@uib.es.